Zet VGWM op de OR-agenda

16 maart 2020

Door: Arnoud Gazan

OR’en hebben een belangrijke rol als het aankomt op veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM).  De ondernemingsraad waarborgt deze elementen in het werkveld. Wanneer er een onveilige werksituatie ontstaat of werknemers zich niet prettig voelen, is het de taak van de OR dit te communiceren aan de directie. 

De rol van de OR

Arnoud GazanDe directie is eindverantwoordelijke op arbobeleid. Zij maken de beslissingen. De OR kan deze beslissingen beïnvloeden. Dat kan bijvoorbeeld met het instemmingsrecht. Zorg daarom om te beginnen dat je weet hoe de stand van zaken binnen jullie bedrijf is. De preventiemedewerker kan je daarbij helpen. Deze gaat op werkbezoek, spreekt medewerkers, checkt fysieke maar ook mentale veiligheid en geeft dit weer door aan jullie. 

Gebruik deze informatie om bijvoorbeeld het ziekteverzuim te verminderen. Of aan de brandveiligheid te verbeteren. Overhandig het plan van aanpak aan de directie. Zij zijn immers degenen die het uit moeten voeren.

De Risico Inventarisatie en Evaluatie bevat alle bedrijfsrisico’s. Denk aan onderwerpen als agressie, werkdruk en pestgedrag. De OR moet kritisch kijken of alle risico’s in het document benoemd zijn. Daarna kan er een plan van aanpak worden gemaakt met concrete maatregelen. 

Samen verantwoordelijk

Als OR hebben jullie een belangrijke rol bij het agenderen van VGWM-zaken, maar jullie zijn niet als enige verantwoordelijk. Idealiter is het arbobeleid een wisselwerking tussen directie en medezeggenschap. Het is daarom niet ondenkbaar dat de de directie jullie hulp inroept bij het aanpakken van problemen. Om bijvoorbeeld te onderzoeken hoe het gesteld is met de veiligheid van werknemers. Of de sfeer op de werkvloer.

Is het verstandig om een aparte VGWM-commissie in het leven te roepen? Of kan de OR deze taken op zich nemen? Mijn advies is: overweeg om een aparte VGWM-commissie in te stellen. Dit is zeker interessant voor OR-en vanaf negen leden.

Stappenplan voor de OR

Is VGWM nieuw op jullie agenda? Volg dit stappenplan om beslagen ten ijs bij de directie te komen.

  1. Bouw een relatie op met de preventiemedewerker. Nodig hem regelmatig uit, het liefst één keer per kwartaal tijdens een OR-vergadering.
  2. Sluit altijd aan bij vergaderingen van de arbocommissie. Daar kan jouw OR bevindingen delen. 
  3. Verdiep je in de van stand van zaken van eerder geconstateerde VGMW-problemen. Loopt er iets niet lekker? Bespreek het dan in de OR-vergadering en pak het probleem direct aan.
  4. Houd af en toe werkbezoeken, of laat de preventiemedewerker dit doen. 
  5. Kom met feiten en bewijzen. Maak foto’s van zaken die wel of niet goed zijn. Dat is geloofwaardiger dan vertellen wat je zag. 
  6. Belicht niet alleen negatieve dingen. Is er een probleem aangepakt, vertel daar dan ook over. 
  7. Zet het plan van aanpak regelmatig op de agenda. En check of er nieuwe sturing nodig is.

Wil je meer weten over het uitrollen van de ideeën van jouw OR omtrent arbo? Lees dan het blog Zo rol je de arboregels uit van Arnoud Gazan.

Volg de basistraining arbo bij MZ Services en leer alles over VGWM-zaken.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.