De start van 2023 ligt al lang achter ons, maar verbeterslagen maken staat bij de ondernemingsraad (OR) als vast punt op de agenda. MZ Services heeft gelukkig voldoende ideeën om je OR een stukje beter te maken. Praktisch, zodat je direct kunt beginnen. Lees onze vijf tips voor een betere OR. 

Tip 1: maak het OR-reglement creatiever

Afspraken en werkwijzen vind je in het OR-reglement. Vaak taaie stof, maar wel nodig voor goed beleid. Daar liggen kansen. Pak het reglement erbij en steek het eens creatiever in. Zo gaat het voor je werken, in plaats van dat het op de achtergrond raakt. Betrek daarin ook andere mensen uit de organisatie. Hoe kijken zij aan tegen thema’s als scholing en diversiteit? Door hen erbij te betrekken vergroot je direct de participatie van collega’s en dus ook het draagvlak. Win-win! 

Tip 2: investeer in een breed netwerk

Een gezonde OR werkt zowel intern als extern aan een sterk netwerk. Weet wat er speelt in de organisatie: neem daarom alle betrokken lagen en afdelingen mee in de overwegingen. Dan is je boodschap een goede weerspiegeling van de hele organisatie en creëer je het meeste draagvlak. Plus: je hoort meteen waaraan collega’s behoefte hebben en wat ze noodzakelijk vinden. Dat brengt nieuwe ideeën. Maar netwerk ook buiten de organisatie: het maakt je als OR daadkrachtiger en innovatiever. Omdat je andere inzichten opdoet, bekijk je vraagstukken met meer creativiteit. Je blijft ook op de hoogte van actualiteiten in de branche en bij vakgenoten. Daardoor kun je het belang van de eigen onderneming nog beter waarborgen. 

Image

Nog meer inspiratie, invalshoeken en tips? Een community platform waarin we samen medezeggenschap beter, leuker en slimmer maken: dat is Studio MZ. 

 

Tip 3: houd de strategie voor ogen

Ken en spreek alle lagen van de organisatie, maar houd ook de strategie in het oog. Door te werken vanuit de visie en strategie zijn alle keuzes en initiatieven in de organisatie breed gedragen. Je wilt de positionering en toekomstperspectieven dus goed voor ogen hebben. Een snelle tip om dit te waarborgen: stel wat vaker de waarom-vraag. Bijvoorbeeld: Waarom is dit plan gemaakt? Waarom vinden we dit? Zo voorkom je niet-onderbouwde aannames. 

Tip 4: verlies jezelf niet in de details

Objectief blijven is een vereiste voor de OR. Maar dat kan ook betekenen dat we ons als OR-leden vaak verliezen in de details. We pluizen het zo ver uit dat we de kern vergeten en maar blijven overwegen en overdenken. Het is eenvoudig te focussen op gevolgen voor directe collega’s of in te zoomen op komma’s en punten, maar daarmee bereik je geen goed onderbouwd advies waarmee de bestuurder wat kan. Voorkom dit door het grotere plaatje in beeld te houden. Zo geef je uiteindelijk het waardevolste advies. 

 Tip 5: richt je OR-vergadering effectiever in

OR-leden hebben vaak drukke agenda’s en langdradige vergaderingen die regelmatig uitlopen. Het is tijd om daar eens verandering in aan te brengen. Bepaal van tevoren een begin- én eindtijd. Voorzitters van vergaderingen dienen hun rol te kennen en de agenda te volgen. Spreek voor de start van de meeting allemaal je doel uit naar elkaar. Dan weet iedereen waar jullie voor zitten. 

 De OR verbeteren is kinderspel

We maken het al gauw zakelijk en ingewikkeld. Pak het eens simpeler aan, dat is verfrissend. Met deze vijf tips heb je vast wat concrete actiepunten om mee aan de slag te gaan. Zo verbeter je jouw OR met gemakkelijke stappen.  

Behoefte aan meer ideeën voor het verbeteren van jouw OR?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.