Wat te doen bij een ondernemingsraadfusie - MZ Services

21 maart 2016

Een ondernemingsraadfusie is een ingrijpend traject voor alle betrokkenen. MZ Services geeft graag advies.

Wat te doen bij een ondernemingsraadfusie
Als twee bedrijven fuseren, kan het zijn dat er ook sprake is van een ondernemingsraadfusie. De WOR bepaalt dat er een gemeenschappelijke of afzonderlijke ondernemingsraad moet worden gevormd als dat bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet. Hierbij moet in acht worden genomen dat de huidige ondernemingsraadsleden het recht hebben om hun zittingsduur vol te maken, ook bij een fusie.

Samenvoegen of twee afzonderlijke ondernemingsraden
Op het moment dat de fusie geen gevolgen heeft voor de identiteit en bedrijfsvoering van elk van de betrokken partijen is het logisch om beide ondernemingsraden afzonderlijk te behouden. Het heeft echter wel nut om de medezeggenschapsraden samen te voegen op het moment dat er een groepsdirectie ontstaat. Op deze manier kun je als ondernemingsraad invloed uitoefenen op besluiten die dit orgaan neemt.

Lees hier onze visie op ambtelijke fusies of herindelingen

Ontmoet de fusiepartner
Een fusie is over het algemeen een intensief traject voor ondernemingsraden. Als de fusieplannen vastgelegd zijn, is het zinvol contact op te nemen met de OR van de fusiepartner. Het is niet alleen fijn om kennis te maken, maar ook nuttig om alvast inhoudelijke kwesties te bespreken. Informeer elkaar over de aanbevelingen die jullie hebben gedaan en over ontwikkelingen die gaande zijn.

Hoe ziet jullie ondernemingsraadfusie eruit
Hoe willen jullie de samenwerking in de toekomst voortzetten? Als jullie besluiten om een gemeenschappelijke OR op te richten, is het wellicht handig om een tijdelijke ondernemingsraad in te stellen met afgevaardigden uit beide ondernemingen. Deze medezeggenschap heeft een eigen reglement en houdt op met bestaan op het moment dat er een nieuwe OR is vormgegeven. De tijdelijke ondernemingsraad behandelt alle zaken met betrekking tot de nieuwe organisatie en kan vanuit beide ondernemingen de opdracht krijgen om een nieuwe medezeggenschapsstructuur te bedenken.

Waaraan een nieuwe OR moet voldoen
De tijdelijke ondernemingsraad toetst de nieuwe medezeggenschapsstructuur aan een aantal maatstaven. Hij kijkt onder meer of de nieuwe samenstelling aansluit bij een goede toepassing op de WOR. De medezeggenschap moet hierin de zeggenschap volgen. De tijdelijke OR kijkt hiervoor naar hoe de zeggenschap is ingericht en welke medezeggenschapsvorm hier het beste bij aansluit. Daarnaast is het van belang dat de nieuwe ondernemingsraad aansluit bij de organisatiedoelen, de juiste grootte heeft en een realistische bezetting kent.

Staan jullie op het punt om een nieuwe OR te vormen? MZ Services helpt je graag uit de brand met de juiste adviezen.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.