Ben jij klaar voor de WNRA?

24 november 2017

Door: Patrick Hüngens

Door de invoering van de WNRA verdwijnt vanaf 1 januari 2020 de eenzijdige arbeidsrelatie van ambtenaren. Hoewel de speciale ambtenarenstatus behouden blijft, krijgen zij een arbeidscontract, net zoals in het bedrijfsleven. Dat betekent cao-onderhandelingen. Tot nu toe een rol voor de vakbonden, maar ik acht de kans reëel dat de OR in de toekomst om tafel mag gaan zitten met de werkgever. Zorg dus dat je voorbereid bent.

In de wandelgangen

Als de Wet op de cao straks van toepassing wordt, is het de vraag wat er gebeurt rond de commissies van georganiseerd overleg. In de praktijk is het op dit moment zo dat werkgevers op maandag met het GO om tafel zitten en op dinsdag met de ondernemingsraad. Vaak zijn dit zelfs voor een deel dezelfde mensen. Ik kan me voorstellen dat de werkgevers er niet rouwig om zijn als zaken die nu op de GO-tafel liggen straks bij de OR terecht komen.

De wankelende positie van vakbonden

Daarnaast is het in de huidige rechtspositieregeling al zo dat er steeds meer zaken centraal geregeld worden. Ik verbaas me er al jaren over dat vakbonden hierin meegaan. Ik denk een vakorganisatie zich juist sterk maakt door zich op de werkplek te laten zien en lokaal maatwerk te leveren.

Door het maken van centrale afspraken – bijvoorbeeld over functiebeschrijvingen en -waarderingen, over beloningsbeleid etc – halen zij lokaal steeds minder kastanjes uit het vuur. Terwijl dat in mijn beleving juist is wat mensen willen. Het resultaat is minder sterke en minder zichtbare vakbonden. Een vicieuze cirkel.

Actief op geheel nieuwe terreinen

Er is nog geen overeenstemming over de manier waarop het cao-overleg plaats gaat vinden na de invoering van de WNRA. Laten we een een gedachte-experiment doen. Stel nou dat er dadelijk op lokaal niveau geen vakbondsoverleg meer plaatsvindt. Dat geeft OR’en de kans om actief te worden op nieuwe terreinen, namelijk onder meer sociale zekerheidszaken en arbeidsrecht.

Zorg dat je deskundig bent voor de WNRA van kracht is

Jouw OR kan zich nu al voorbereiden op de naderende veranderingen door zich te laten scholen op het gebied van arbeidsvoorwaardenontwikkeling. MZ Services leert je alles wat je moet weten: hoe arbeidsvoorwaarden tot stand komen, strategiebepalingen, achterbancommunicatie op dit gebied, onderhandelvaardigheden en nog veel meer.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.