Maak eenvoudig zelf een OR-reglement

18 januari 2017

Als OR moet je jouw werkwijze kunnen verantwoorden. Dit doe je door een OR reglement te maken. Dit document dient tevens als leidraad bij de OR verkiezingen en moet dus al geruime tijd daarvoor af zijn. MZ Services vertelt waar je allemaal op moet letten bij het samenstellen van een OR reglement en geeft je een handige tool waarbij het document in een mum van tijd is opgesteld.

Wanneer een OR reglement maken?

In principe is de OR zelf verantwoordelijk voor het reglement, tenzij het de eerste keer is dat er verkiezingen worden gehouden. De verantwoordelijkheid van deze eerste electie rust op de schouders van de ondernemer. Hij kan een voorlopig OR reglement maken nadat hij visies van de verschillende betrokken organisaties heeft verzameld. De OR die tijdens de verkiezingen wordt gekozen, stelt vervolgens zelf zijn definitieve document samen.

Latere verkiezingen

Bij latere verkiezingen kan de OR zelf het reglement samenstellen. De ondernemingsraad heeft hiervoor geen akkoord van de ondernemer nodig, maar moet deze wel de kans geven om zijn mening over het concept te ventileren. Als het OR reglement er eenmaal is, moet de ondernemingsraad verplicht een exemplaar verstrekken aan de ondernemer.

Wat moet er sowieso in het OR reglement staan?

Het OR reglement wordt opgesteld aan de hand van een aantal vaste pijlers. De volgende onderwerpen moeten in elk geval in het document worden opgenomen:

  • samenstelling, grootte en zittingsduur
  • details van de OR verkiezingen (zaken zoals kandidaatstelling, kiesstelsel en stemwijze)
  • het huishoudelijk reglement

Het OR reglement aanpassen

Als de OR bepaalde zaken wil wijzigen, zoals de omvang vanwege een veranderend personeelsbestand, dienen deze aanpassingen opgenomen te worden in het OR reglement. Leg deze wijzigingen wel eerst voor aan de ondernemer. Hij moet de gelegenheid krijgen om bezwaar te kunnen maken. Mocht de ondernemer problemen hebben met bepaalde wijzigingen dan kan de kantonrechter hier de beslissende stem in hebben. Belanghebbenden kunnen ook de bedrijfscommissie om bemiddeling en advies vragen.

Bronnen:

https://or-reglement.nl/personenstelsel
www.ser.nl
]

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.