Zet duurzame inzetbaarheid op de OR-agenda

26 april 2016

De alsmaar slinkende beroepsbevolking in Nederland vraagt om creatief ondernemerschap. Duurzame inzetbaarheid zorgt dat jouw medewerkers zich voortdurend aan kunnen passen aan veranderende situaties in de organisatie. De OR kan hier als schakel tussen werkgever en werknemer een belangrijke rol in spelen.

Vraag aandacht

Voor veel ondernemingsraden is duurzame inzetbaarheid een punt dat geen prioriteit heeft op de agenda. Een vergissing, want een goed beleid met betrekking tot duurzame inzetbaarheid is in het belang van zowel werkgever als werknemer. Maak als OR dus gebruik van jouw initiatiefrecht om dit punt op de agenda te krijgen. Door de discussie met het management aan te gaan help je draagvlak te creëren voor dit onderwerp.

Duurzame inzetbaarheid is voor alle leeftijden

Kijk bij het toepassen van duurzame inzetbaarheid niet alleen naar oudere, maar ook naar jongere werknemers. Het is namelijk een belangrijk onderwerp tijdens elke fase van de loopbaan. Waar oudere medewerkers soms niet meekunnen met nieuwe ontwikkelingen of worstelen met een slechtere gezondheid, hebben jonge medewerkers heel andere problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede balans tussen werk en privé met de zorg voor kleine kinderen. Draag hier als OR in bij door bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden voor te stellen die rekening houden met verschillende levensfasen.

Houd de vinger aan de pols

Als je de achterban nooit informeert over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zal de aandacht snel verslappen. Dit onderwerp gaat bovendien niet alleen over beleidsvoering, maar ook over signalen vanuit de werknemers. Ondernemingsraden kunnen hierop aansturen door regelmatig beleidsresultaten te bespreken en kritische vragen te stellen. Communiceer bovendien successen met de achterban, zoals bijvoorbeeld betere opleidingsperspectieven, snellere doorstroommogelijkheden of stages of outplacementtrajecten.

Een goed duurzaam inzetbaarheidsbeleid leidt niet alleen tot lager ziekteverzuim, maar ook tot een hogere arbeidsproductiviteit. Daarnaast geeft het bedrijven de mogelijkheid om te anticiperen op nieuwe omstandigheden en stimuleert het jobhopping binnen de organisatie.

 

Leer hoe je als OR duurzame inzetbaarheid stimuleert
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.