Patrick Hüngens - Trainer en adviseur

Patrick Hüngens ondersteunt ondernemingsraden vanuit de visie dat verbinding leidend is. Lees hoe hij met zijn kennis jouw OR optimaal kan begeleiden.

In mijn werk houd ik mij bezig met zowel strategische vraagstukken, als met meer tactische en operationele zaken. Ik heb daarbij geleerd niet in vaste kaders te denken maar in ‘mogelijkheden’ in plaats van ‘onmogelijkheden’.

Patrick Hüngens
Over Patrick

Toen Patrick Hüngens voor het eerst in aanraking kwam met medezeggenschap werd hij naar eigen zeggen meteen ‘besmet’ met het virus. Hij werkt vanuit de visie dat verbinding het sleutelwoord is binnen organisaties. Deze visie is leidend voor zijn trainingen en adviezen.

Geen belangentegenstellingen

Volgens Patrick bestaan er geen belangentegenstellingen tussen directies, management en raden van bestuur enerzijds en ondernemingsraden aan de andere kant. Hij streeft er dan ook naar om deze partijen met elkaar te verbinden en weet de haalbaarheid van ideeën en plannen goed in te schatten gelet op de belangen van de verschillende stakeholders.

Centraal staat voor mij dat strategische beslissingen geen waarde hebben wanneer ze in de praktijk niet uitvoerbaar zijn; hoezeer ze in theorie ook mogen kloppen. – Patrick Hüngens

Ruime ervaring

Patrick werkte onder meer als landelijke bestuurder voor instellingen als ABP en UWV en leidde succesvol een eigen onderneming. Bij MZ Services zet hij deze kennis in om ondernemingsraden te begeleiden. Hij beschikt over een goede sociale en politieke antenne waardoor hij processen die zich onder de oppervlakte afspelen, snel herkent en weet te plaatsen.

Medezeggenschap speelt cruciale rol

Volgens Patrick spelen ondernemingsraden een essentiële rol als initiator, katalysator en ambassadeur. Het is volgens hem alleen de kunst om elkaar deze rol te gunnen om een organisatie volledig tot bloei te laten komen.

 

Klik op het logo om de referentie te lezen

Schakel hem in voor al jullie vraagstukken

Patrick Hüngens begeleidt jouw ondernemingsraad graag naar meer verbinding.

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier