Patrick HüngensPatrick Hüngens

Toen Patrick Hüngens voor het eerst in aanraking kwam met medezeggenschap werd hij naar eigen zeggen meteen ‘besmet’ met het virus. Hij werkt vanuit de visie dat verbinding het sleutelwoord is binnen organisaties. Deze visie is leidend voor zijn trainingen en adviezen.

Geen belangentegenstellingen

Volgens Patrick bestaan er geen belangentegenstellingen tussen directies, management en raden van bestuur enerzijds en ondernemingsraden aan de andere kant. Hij streeft er dan ook naar om deze partijen met elkaar te verbinden en weet de haalbaarheid van ideeën en plannen goed in te schatten gelet op de belangen van de verschillende stakeholders.

Ruime ervaring

Patrick werkte onder meer als landelijke bestuurder voor instellingen als ABP en UWV en leidde succesvol een eigen onderneming. Bij MZ Services zet hij deze kennis in om ondernemingsraden te begeleiden. Hij beschikt over een goede sociale en politieke antenne waardoor hij processen die zich onder de oppervlakte afspelen, snel herkent en weet te plaatsen.

Medezeggenschap speelt cruciale rol

Volgens Patrick spelen ondernemingsraden een essentiële rol als initiator, katalysator en ambassadeur. Het is volgens hem alleen de kunst om elkaar deze rol te gunnen om een organisatie volledig tot bloei te laten komen.

Directeur van MZ Services

Sinds mei 2022 is Patrick directeur van MZ Services. Ondanks dat hij het niet kan nalaten om inhoudelijk bij de medezeggenschap betrokken te zijn, heeft hij hiermee een belangrijke rol voor MZ Services en binnen onze samenwerking Yris.

Centraal staat voor mij dat strategische beslissingen geen waarde hebben wanneer ze in de praktijk niet uitvoerbaar zijn; hoezeer ze in theorie ook mogen kloppen.
Patrick Hüngens
Patrick Hüngens

Benieuwd naar de samenwerking met Patrick?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.