Home > Referenties > Amgen

“Vliegende start voor nieuw OR-team”

Amgen is een Nederlandse vestiging van een Amerikaans bedrijf in de farmaceutische industrie, waar 500 medewerkers werken. De farmaceutische industrie kenmerkt zich door zeer lange ontwikkeltrajecten met grote investeringen. Risicovol dus, maar potentieel ook zeer winstgevend. Aandeelhoudersbelangen zijn leidend. Tegen die achtergrond kiest Amerika ervoor om bij de Nederlandse vestiging de taken van twee afdelingen uit te besteden, naar Oost-Europa en India. Ongeveer 80 mensen verliezen daardoor hun werk.

Wie
Groot farmaceutisch bedrijf

Opdracht
Advies OR bij reorganisatie

Aanpak
Ontwikkeling van en onderhandeling over sociaal plan


Damage control

In dit geval hebben de vakbonden nauwelijks leden binnen het bedrijf en de cultuur is er ook niet naar. De natuurlijke gesprekspartner is hier de works council (de ondernemingsraad). Zij is echter onervaren op dit gebied en roept de hulp in van MZ Services.

Het hoofdkantoor wil best de Nederlandse wetgeving respecteren, zolang de planning maar gehaald wordt. Het formeel voorgenomen besluit tot outsourcing is weliswaar adviesplichtig, uit niets blijkt dat de OR daar nu nog van fundamentele invloed kan zijn. Damage control dus, goed zorgen voor de collega’s die hun baan verliezen en anticiperen op komende besluiten.

Sociaal plan

Een sociaal plan is niet primair een taak van de ondernemingsraad, maar in dit geval is het exact de opdracht. MZ Services en de ondernemingsraad doorlopen samen in drie maanden tijd een intensief traject om de materie inzichtelijk te krijgen en een sociaal plan op te stellen. Wekelijkse overlegrondes met HRM (namens directie) volgen, een vergadering van de ondernemingsraad gevolgd door een briefing van de achterban en vervolgens weer de volgende zet richting HRM. Scherpe onderhandelingen met steeds een helder doel voor ogen.

Het einderesultaat mag er zijn: een goed sociaal plan dat recht doet aan de omstandigheden en nagenoeg voldoet aan de doelstellingen. De leden van de works council hebben ervaren hoe belangrijk dit medezeggenschapsorgaan en haar werk is, zeker in deze bijzondere omstandigheden.

Meer weten over advies van MZ Services over sociaal beleid en arbeidsvoorwaarden? We helpen je graag!

Lees meer

Benieuwd naar alle succesverhalen

Lees de succesverhalen van verschillende klanten van MZ Services.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.