Home > Referenties > Catharina Ziekenhuis

“MZ Services heeft gewoon hele goede services.”

Wie

Ziekenhuis, Eindhoven.

Opdracht

Ondersteuning bij een reorganisatie, een fusie en de nieuwe werkwijze OR.

Aanpak

Training OR, advies en begeleiding van een reorganisatie, een fusie en de nieuwe werkwijze OR.

 

Van organisatieontwikkeling naar organisatiesamenwerking

Sinds 2008 heeft het Catharina Ziekenhuis een nieuwe Raad van Bestuur, kort daarna werd er een organisatieontwikkeling aangekondigd, aangezien er meer sturing in het ziekenhuis moest komen. Een aanpassing van de organisatiestructuur werd noodzakelijk geacht, waarbij met name de managementlagen anders werden ingericht. In de daaropvolgende periode werden er pittige vraagstukken betreffende de organisatieontwikkeling van het ziekenhuis op het bordje van de OR gelegd. Gera Veekens (OR-projectleider Catharina Ziekenhuis) geeft aan: “Mede door de begeleiding van MZ Services zijn deze vraagstukken goed op de rails gezet, zowel inhoudelijk als procesmatig.”

In 2013 werd een mogelijke fusie met de St. Anna Zorggroep aangekondigd. Momenteel gaat er veel aandacht van de OR naar deze fusie, een complex proces met een ingrijpend karakter, waarbij veel op de medezeggenschap van het Catharina Ziekenhuis af komt. Karin Hurkens (OR-voorzitter Catharina Ziekenhuis) vertelt: “MZ Services heeft de stappen van een fusie in kaart gebracht en de aandachtspunten aangestipt waar we als OR alert op moeten zijn en wanneer we een duidelijke mening moeten vormen.” Eén van de volgende stappen van de OR zal het vormen van een BOR zijn.

De nieuwe werkwijze heeft geresulteerd in OR-leden die minder afhankelijk zijn, meer initiatief nemen en zich meer verbonden voelen met de OR. Dit komt doordat er een betere spreiding is wat betreft de vraagstukken en dat het Dagelijks Bestuur minder sturend is.
Marian van de Oever - OR-projectleider Catharina Ziekenhuis

Nieuwe werkwijze OR: projectgroepen in plaats van commissies

Voorheen werd de OR van het Catharina Ziekenhuis georganiseerd zoals dat bij veel OR’en gebeurd, door middel van commissies voor specifieke onderwerpen. Dat bleek voor deze OR niet functioneel te zijn. MZ Services heeft de OR begeleid in het vinden van een nieuwe werkwijze, om meer gebruik te maken van de kennis en kunde en de karakters van de OR-leden. Daarmee zijn er drie projectgroepen in het leven geroepen met ieder een eigen projectleider, waarbij de projectgroepen zijn samengesteld op basis van de Belbin-test. Het Dagelijks Bestuur is uitgebreid doordat de projectleiders ook zitting nemen in het Dagelijks Bestuur. Eveneens worden de (advies)aanvragen niet meer per onderwerp verdeeld, maar gebaseerd op de expertise en de voorkeur van de projectgroep om zich in een bepaald onderwerp te verdiepen. Het idee hier achter is dat in iedere projectgroep een OR-lid zit die verstand heeft van ARBO, sociale zaken, financiën, en dergelijke.

Dit traject was een lang proces met vallen en opstaan, waarbij door middel van evaluaties de werkwijze iedere keer weer wat verder werd bijgeschaafd. Maar uiteindelijk was dit een traject waar de OR enorm veel van heeft geleerd.

Benieuwd naar alle succesverhalen van MZ Services?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.