Home > Referenties > Curess

OR en directie samen trainen voor betere samenwerking

Een trainingsbureau dat de OR en directie tegelijkertijd traint: directeur Eddy de Bruin van jeugdzorgorganisatie Curess vond die partner in MZ Services. “Juist als directie en OR in grote mate transparant naar elkaar zijn en elkaar in een vroeg stadium betrekken bij processen, ontstaat er een mooie samenwerking, zegt hij. MZ Services hielp hedaarmee met een starttraining. 

Eddy de Bruin, directeur CuressGroot genoeg voor een OR

In korte tijd groeide jeugdzorgorganisatie Curess zo hard dat ze toe was aan een OR. “In de zorg moet er vanaf 35 medewerkers een OR ingesteld worden. Ik vind dat belangrijkNiet alleen omdat het wettelijk gezien nodig is maar ook omdat het staat voor wie wij zijn. Onzebedrijfsfilosofieis naast elkaar en met elkaar dingen doen. Dat wil ik doortrekken op beleidsniveau. Daarom vind ik het ook belangrijk om samen met de OR te trainen.”Dat was dan ook een harde eis van Eddy. 

Samen trainen met MZ Services

In de pitch van adviseur-trainers Wieteke en Didi kwam direct het belang van samen trainen naar voren. Hoe verzand je samen niet in details? Hoe zorg je dat de neuzen dezelfde kant op staan? En hoe vind je het gemeenschappelijk belangDie antwoorden kon MZ Services ons geven met behulp van de training.” 

Waarom samen trainen?

Juist vanwege de soms tegenstrijdige belangen willen OR’en en directies niet altijd samen een training volgen.  Eddy denkt daar anders over. Directie en ondernemingsraad hebben beiden een verantwoordelijkheid en juist daarom willen we samen trainen. Door de OR in een vroeg stadium te betrekken bij processen en transparant te zijn, leren we naar het gemeenschappelijk belang te kijken en versterken we elkaar. 

Naast het feit dat samen trainen nuttig is, beleef je veel meer lol dan wanneer je apart traint.
Eddy de Bruin, directeur Curess

Het doel van samen trainen is dat er synergie ontstaat, waardoor directie en OR elkaar versterken. Eddy: “De directie maakt beleid waar de OR advies over geeft. In de training leerden we dat dit niet tot in detail hoeft. Advies over de hoofdlijnen zijn voldoende in eerste instantieAls dat door de directie verwerkt is, wordt er naar de details gekeken. Het is fijn dat we op voorhand al op één lijn zitten daarover. 

Starttraining MZ Services

De tweedaagse starttraining is vooral gericht op de beginnende samenwerken en de rolverdeling binnen de OR. “Precies wat nodig was, omdat we nooit eerder een OR hadden. Met rollenspellen behandelden we situaties waar de OR en de directie mee te maken kunnen krijgen. “Het was interessant om te zien welk OR-lid op de voorgrond trad en wie zich wat meer op de achtergrond hield.” 

Wieteke ging daarbij confrontaties tussen personen niet uit de weg. Zo ontstond er discussie over of één ontevreden medewerker onderwerp van gesprek moet zijn binnen de OR. Of dat deze met zijn klacht naar zijn manager moet gaan. Om dit op voorhand al uit te denken, was erg leerzaam.” 

Eigen agenda

Een van de resultaten van de training is dat de directie van Curess de OR al in een vroeg stadium betrekt bij zoveel mogelijk zaken. “Zo informeren we de OR direct als er een roosterprobleem is. In principe gaan zij daar niet over. Maar hierdoor zijn ze op de hoogte als medewerkers zich erover uitspreken. 

Ondanks deze betrokkenheid, hebben directie en OR wel hun eigen agenda. “De OR moet altijd onafhankelijk in hun eigen afwegingen zijn. Maar dat staat onze intensieve samenwerking niet in de weg. Zo zitten we maandelijks met elkaar om tafel om bijvoorbeeld nieuwe maatregelen rond corona te bespreken. Zo hebben we dezelfde strategische uitgangspunten.”  

Volgende stap

De directie en OR van Curess blijven ook in het vervolg samen bij MZ Services trainen. “We groeien door en in de volgende fase komen er nog twee OR-leden bij. De OR gaf al aan dat er meer behoefte is aan theoretische kennis. Een mooi uitgangspunt voor de volgende training.”  

Ontdek net als directielid Eddy de voordelen van samen optrekken met de OR. 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.