Home > Referenties > GR Drechtsteden

“De begeleiding van M naar Z in plaats van A naar Z.”

Recent hebben de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht de uitvoeringsorganisatie Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) opgericht. Hierdoor moesten de betrokken ondernemingsraden de medezeggenschapsstructuur hervormen.

Wie

Uitvoeringsorganisatie voor de regiogemeenten Drechtsteden

Opdracht

Begeleiding en training vernieuwen en professionaliseren van de medezeggenschap

Aanpak

Training OR, advies en begeleiding van nieuwe medezeggenschapsstructuur


OR verkleinen, medezeggenschap vergroten

Marcel van Bijnen is sinds 2010 WOR-bestuurder bij GRD: “GRD is eigenlijk een pilot op het gebied van samenwerking tussen verschillende gemeenten. Zoals Audi de voorsprong op techniek heeft, hebben wij de voorsprong op samenwerking. Datzelfde weten we te vinden in de samenwerking tussen de OR en de WOR-bestuurder.”

In 2009 ontstond bij de OR van GRD de wens om een medezeggenschapstructuur te creëren die de betrokkenheid van de medewerkers mobiliseert. Als gevolg daarvan stelde de OR zichzelf de centrale vraag: “Hoe krijgen we naast een centrale OR, de medezeggenschap daar waar hij uitgevoerd hoort te worden?” Dit is gerealiseerd door de aparte OR’en op te heffen, één OR voor de gehele GRD in te stellen en medezeggenschapskamers in het leven te roepen. Op die manier blijft de formele zeggenschap in stand maar worden daarnaast medezeggenschapskamers ingesteld met OR-leden en met name medewerkers die door de desbetreffende onderwerpen worden getroffen. Het fysieke resultaat van de begeleiding is dat de OR is verkleind, terwijl de medezeggenschap is vergroot.

Tijdens dit traject heeft MZ Services de OR vaak een spiegel voor gehouden. Maarten Poldervaart (OR-voorzitter GRD) zegt: “Als OR waren we soms te veel bezig hoe je iets gaat doen in plaats van waarom je iets gaat doen. Onze OR is erg gedreven, daardoor konden we MZ Services als uitlaatklep gebruiken, zodat zij ons konden helpen om onze ideeën daadwerkelijk vorm te geven.”

Als OR waren we soms te veel bezig hoe je iets gaat doen in plaats van waarom je iets gaat doen. MZ Services hielp om onze ideeën daadwerkelijk vorm te geven.
Maarten Poldervaart - voorzitter OR GRD

Medezeggenschapssamenwerkingen op een hoger niveau

Het meest recente project waarin MZ Services en GRD elkaar getroffen hebben gaat over een nieuw samenwerkingsverband tussen de OR van GRD en OR’en van scholen, bedrijven, gemeentelijke instellingen en zorginstanties in en rondom de Drechtsteden. Op bestuurlijk niveau wordt er al samengewerkt, daarom vinden de medezeggenschappers van GRD het van belang om ook op dat niveau de samenwerking met OR’en op te zoeken om te voorkomen dat ze de boot missen. Sharda Ramnathsing (beleidsadviseur medezeggenschap GRD): “Bij deze nieuwe ontwikkeling weet MZ Services met haar kennis en ervaring ons ook daadwerkelijk stappen vooruit te laten zetten.”

Benieuwd naar alle succesverhalen van MZ Services?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.