Home > Referenties > Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht

Loenen, Breukelen en Maarssen vormen vanaf 1 januari 2011 de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Het fusieproces voltrekt zich binnen een jaar en vraagt nogal wat van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). MZ Services werd gekozen als extern adviseur om dit complexe proces te begeleiden.

‘Snelle’ fusie Stichtse Vecht vraagt om ervaren adviseur


Wie
Drie gemeenten die gaan fuseren

Opdracht
Begeleiding van BOR tijdens fusieproces

Aanpak
Training van BOR, advies en begeleiding van overleg over fusieproces


Externe adviseur

Door de samenvoeging startten de drie ondernemingsraden in januari van dit jaar een BOR. Elke gemeente vaardigt drie vertegenwoordigers af en het negental krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Vanwege de duidelijke visie op medezeggenschap en de persoonlijke klik wordt MZ Services gekozen als extern adviseur om dit complexe proces te begeleiden.

Visiedocument

De eerste stap was een training voor de voltallige BOR. Na het formuleren van een missie en visie op medezeggenschap, wordt een visiedocument ontwikkeld. “We hebben benoemd wat we belangrijk vinden voor de nieuwe organisatie en wat onze rol in het proces moet zijn. Het visiedocument is gedeeld met het personeel en met de overlegpartner, een van de gemeentesecretarissen.”

Ervaring

De adviseur van MZ Services is ook nadrukkelijk bij alle andere activiteiten van de BOR betrokken, inclusief de vergaderingen met de overlegpartner. “Hij schetst de kaders, laat voor- en nadelen zien en spiegelt ons voor hoe het proces verder verloopt. Bovendien stelt hij adviesnotities op, bijvoorbeeld over het vaststellen van het bestuurs- en managementconcept en de hoofdstructuur. De adviseur kent de wetten en regels, heeft veel ervaring met herindelingen en weet hoe je het spel speelt. Hij is bovendien een prettige persoonlijkheid. Door zijn begeleiding kunnen we onze rol goed invullen. Dat komt het proces, de samenwerking met andere interne geledingen en uiteindelijk de gemeente Stichtse Vecht ten goede.”

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier