Home > Referenties > Gemeente Stichtse Vecht

‘Snelle’ fusie Stichtse Vecht vraagt om ervaren adviseur

Loenen, Breukelen en Maarssen vormen vanaf 1 januari 2011 de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Het fusieproces voltrekt zich binnen een jaar en vraagt nogal wat van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). MZ Services werd gekozen als extern adviseur om dit complexe proces te begeleiden.

Wie

Drie gemeenten die gaan fuseren

Opdracht

Begeleiding van BOR tijdens fusieproces

Aanpak

Training van BOR, advies en begeleiding van overleg over fusieproces


Externe adviseur

Door de samenvoeging startten de drie ondernemingsraden in januari van dit jaar een BOR. Elke gemeente vaardigt drie vertegenwoordigers af en het negental krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Vanwege de duidelijke visie op medezeggenschap en de persoonlijke klik wordt MZ Services gekozen als extern adviseur om dit complexe proces te begeleiden.

Visiedocument

De eerste stap was een training voor de voltallige BOR. Na het formuleren van een missie en visie op medezeggenschap, wordt een visiedocument ontwikkeld. “We hebben benoemd wat we belangrijk vinden voor de nieuwe organisatie en wat onze rol in het proces moet zijn. Het visiedocument is gedeeld met het personeel en met de overlegpartner, een van de gemeentesecretarissen.”

Ervaring

De adviseur van MZ Services is ook nadrukkelijk bij alle andere activiteiten van de BOR betrokken, inclusief de vergaderingen met de overlegpartner. “Hij schetst de kaders, laat voor- en nadelen zien en spiegelt ons voor hoe het proces verder verloopt. Bovendien stelt hij adviesnotities op, bijvoorbeeld over het vaststellen van het bestuurs- en managementconcept en de hoofdstructuur. De adviseur kent de wetten en regels, heeft veel ervaring met herindelingen en weet hoe je het spel speelt. Hij is bovendien een prettige persoonlijkheid. Door zijn begeleiding kunnen we onze rol goed invullen. Dat komt het proces, de samenwerking met andere interne geledingen en uiteindelijk de gemeente Stichtse Vecht ten goede.”

Benieuwd naar alle succesverhalen van MZ Services?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.