Home > Referenties > Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht - Stadswerken

Gemeente Utrecht Stadswerken en MZ Services hebben al lang relatie met elkaar. Sinds 2006 is Stadswerken opgericht, die zich inzet voor een schone, veilige en aantrekkelijke openbare ruimte in alle wijken van de gemeente Utrecht. Tot de dag van vandaag ontwikkelt de vormgeving van Stadswerken zich – waardoor de medezeggenschap zich bezig houdt met de vraagstukken die dit met zich meebrengt.

 

Stadswerken blijft continue (door)ontwikkelen

Wie
Beheer en onderhoud van openbare ruimte, Gemeente Utrecht

Opdracht
Ondersteuning bij de reorganisatie en doorontwikkeling

Aanpak
Training OR, advies en begeleiding tijdens het reorganiseren en door ontwikkelen


Eind 2004 besloot het college van B&W van de gemeente Utrecht de Dienst StadsBeheer en de Reinigings- en Havendienst samen te voegen, zodat taken werden gebundeld en een efficiencyslag werd gerealiseerd. Daarmee werd begin 2006 Stadswerken ingesteld, één dienst die verantwoordelijk was voor het complete beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Utrecht. Er kwamen complexe zaken op de medezeggenschap af, de twee OR’en van de twee diensten fuseerde en MZ Services werd ingeschakeld om dit proces verder mee vorm te geven. Bas van de Veer (secretaris OR Stadswerken) geeft aan: “MZ Services geeft goede en nuchtere adviezen waar duidelijk naar voren komt wat wel en niet haalbaar is. Daarnaast houden ze een spiegel voor, waardoor je als OR weer kritisch naar jezelf kijkt.”

Al enige tijd houdt men zich bij de medezeggenschap van Stadswerken bezig met continue verbeteren oftewel “organisch veranderen”. Dit laat zien dat Stadswerken niet stil staat maar zich blijft (door)ontwikkelen. Om als OR vinger aan de pols te houden, vindt de OR Stadswerken het van belang om kaders met de bestuurder af te spreken. De OR Stadswerken heeft in de afgelopen jaren een goede relatie met de bestuurder opgebouwd, waarbij de focus ligt op samenwerking en wederzijds vertrouwen. Marlène van Dijk (ambtelijk secretaris OR Stadswerken) geeft aan: “OR Stadswerken heeft veel ervaren OR-leden, daardoor is het niet nodig om bij ieder vraagstuk een adviseur in te schakelen. De momenten dat we tekort schieten in kennis, halen we MZ Services erbij. De adviseurs van MZ Services zijn erg toegankelijk, als we bellen staan ze meteen klaar, zonder dat daar direct een prijskaartje aan hangt.”

Momenteel is men binnen de gemeente Utrecht bezig met het organiseren van e-diensten, oftewel enkelvoudige diensten. Organisatieonderdelen of afdelingen die veel overeenkomsten hebben of soortgelijk werk uitvoeren worden samengevoegd. Dit is ook bij Stadswerken van toepassing, per 1 januari 2016 is Stadswerken samengevoegd met de Utrechtse Vastgoed Organisatie tot één organisatieonderdeel: Stadsbedrijven. De OR heeft nog geen zicht op hoe e-diensten verder binnen de gemeente zal ontwikkelen. De komende periode zal de OR eerst kijken hoe de samenvoeging zal landen, om vervolgens de synergie op te zoeken en continue te blijven verbeteren.

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier