Home > Referenties > HagaZiekenhuis

De OR tot betere gesprekspartner maken

Een fusie, een nieuw besturingsmodel en een verschuiving naar meer autonomie op afdelingsniveau. De ondernemingsraad van het HagaZiekenhuis in Den Haag wil een goede rol bij die processen vervullen en zoekt hulp bij MZ Services. Voorzitter Jeanne Boot: “De trainingen bereiden ons uitstekend voor op de vraagstelling waar we voor staan. Daardoor zijn we een betere gesprekspartner.”

Wie

Ziekenhuis, Den Haag

Opdracht

Ondersteuning bij organisatieverandering en meer autonomie op afdelingsniveau

Aanpak

Training van OR-leden met teambuilding, leren omgaan met strategische rol OR, discussie met Raad van Bestuur, training over decentrale medezeggenschap


Serieus

Enkele jaren geleden kiest het ziekenhuis voor een andere besturingsfilosofie. Een belangrijke kanteling, waarbij de rol van de OR belangrijk is. Maar hoe vervul je die rol? Zeker voor een OR bestaande uit ‘doeners’ een flinke uitdaging.

De adviseur van MZ Services werkt eerst aan de teambuilding binnen de OR. Daarna maakt hij de OR-leden bewust van de strategische rol in het proces en helpt hen daarmee om te gaan. De laatste trainingsdag schuift de Raad van Bestuur aan en vindt er een levendige discussie plaats. Met resultaat: de Raad van Bestuur neemt de inbreng van de OR heel serieus.

Het OR-werk vraagt veel van je en je kunt niet alles weten. Daarom zijn wij erg blij met de expertise van MZ Services zodat we onze rol goed kunnen invullen.
Jeanne Boot - voorzitter OR HagaZiekenhuis

Decentrale zeggenschap

Eind van het jaar volgt opnieuw een reorganisatie, waarbij zorgonderdelen meer autonomie krijgen en resultaatverantwoordelijke eenheden worden. Daarmee vallen de verschillende teams rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Een andere vorm van zeggenschap en dus ook van medezeggenschap. MZ Services geeft daarom een tweedaagse training over het thema decentrale medezeggenschap. Daarnaast richten drie ziekenhuizen, waaronder het HagaZiekenhuis, een vereniging op waarin de inkoop en logistiek is ondergebracht. De OR laat zich bij dit traject ondersteunen door MZ Services.

Benieuwd naar alle succesverhalen van MZ Services?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.