Home > Referenties > Livit Orthopedie

Hoe een naamsverandering van de OR tot meer betrokkenheid leidt

Steeds meer ondernemingsraden wijken van de gebaande paden af en kiezen een eigen werkwijze voor medewerkersparticipatie. Ook door de OR van Livit Orthopedie waait een nieuwe wind. Een naamsverandering leidde tot verrassende wendingen.

OR Livit aan het werk met Arnoud GazanRaad van Medewerkers

De OR veranderde zijn naam in Raad van Medewerkers (RVM). Ben van den Ing, podoloog bij Livit Orthopedie en RVM-lid: “Veel collega’s zagen de OR als verlengstuk van de directie. Je kunt steeds uitleggen dat dit niet het geval is, maar door het label OR bleef het zo voelen.”

Naamsverandering OR sluit aan bij kernwaarden

Ben van den Ing van Livit OrthopedieBen van den Ing (foto rechts): “Al tijdens de eerste training van Arnoud besloten we het ‘stoffige imago’ van ons af te schudden. De term OR heeft een bepaalde status waar wij juist vanaf wilden. Raad van Medewerkers dekt het beste de lading en is laagdrempeliger.”

Ze dienden een initiatiefvoorstel in en de directie stond er welwillend tegenover. Sterker nog: ze juichten het toe. “Het voorstel voor een nieuwe OR-naam sluit aan bij kernwaarden van het bedrijf zoals ‘betrokkenheid’ en ‘samenwerken’.”

De naamsverandering werd op ludieke wijze aangekondigd. Met onder andere een koelkaststicker bij een informerende brief. “Om ideeën vooral te delen met de RVM en niet meer in de ijskast te zetten”.

Eerst kregen we weinig respons van de achterban. Nu ervaren we een betere samenwerking. Sommige collega’s zeggen ‘we weten weer dat er een OR is’ en ‘ze staan open voor ons’. En als medewerkers betrokken zijn, kan de OR ook beter zijn werk doen.
Arnoud Gazan
Arnoud Gazan van MZ Services houdt zich bezig met vernieuwende medezeggenschap. Hij legt de focus op participatie. Arnoud traint en adviseert ook de Raad van Medewerkers van Livit Orthopedie, een bedrijf met ongeveer vijfhonderd medewerkers door heel Nederland.

Nieuwe naam OR betekent nieuwe doelen

De nieuwe naam breekt ook baan voor een nieuwe manier van werken. Voorheen kwamen de tien OR-leden maandelijks bijeen. “Al dat vergaderen leverde ons te weinig op. We willen efficiënter werken en zichtbaarder zijn in het bedrijf. Bijvoorbeeld door afdelingen te bezoeken. We zien dan meer in een korte tijd, hebben meer collegiaal contact en zijn makkelijk aanspreekbaar.”

De nieuwe RVM wil:

  • Toegankelijk zijn voor medewerkers
  • Interne communicatie verbeteren
  • Open en transparant zijn
  • Innoveren (ook digitaal)
  • Efficiënt werken
  • Een (pro)actieve werkhouding aannemen

Meer interactie

Het RVM-overleg wordt ook interactiever. Medewerkers kunnen plaatsnemen op ‘de open stoel’. Ben: “Eerst moesten we mensen daarvoor uitnodigen. Nu is er een wachtlijst en meer animo om lid te worden van de RVM. In de nabije toekomst willen we medewerkers laten inbellen in een RVM-overleg. Ze kunnen meeluisteren of meteen vragen stellen. Ook praten we over een RVM-chatuurtje. We hopen zo ook de jongere collega’s aan te spreken.”

MZ Services helpt ook jouw OR te vernieuwen. We trainen en adviseren op maat.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.