Home > Referenties > Ziekenhuis Bernhoven

Ziekenhuis Bernhoven

In dit ziekenhuis verandert veel: de organisatiestructuur wordt decentraal: specialismen worden, aangestuurd door een medisch specialist en bedrijfskundige, als eenheid verantwoordelijk voor het resultaat. Een slagvaardiger organisatie én een grotere mate van betrokkenheid van de medische staf bij de organisatie is het doel. Een gedeeltelijk nieuwe OR buigt zich samen met MZ Services over de veranderingen en werkt parallel aan een gezamenlijke visie en aan het eigen kennisniveau. 

Samenwerken in plaats van tegenwerken


Wie
Ziekenhuis, Uden

Opdracht
Begeleiding gedeeltelijk nieuwe OR tijdens organisatieverandering

Aanpak
Gezamenlijke visie-ontwikkeling, opzet commissie organisatie-ontwikkeling, halfjaarlijkse bijeenkomsten met Raad van Bestuur


Commissie

MZ Services definieert twee hoofdlijnen: de interne organisatie van de ondernemingsraad en het organisatie-ontwikkeltraject. De interne organisatie begint enerzijds met een gelijk kennisniveau bij de leden, anderzijds met de ontwikkeling van een gedeelde visie. Wat is de rol en positie van de ondernemingsraad? Hoe gaan we te werk en hoe werken we samen als team? Voor het organisatie-ontwikkeltraject wordt een aparte commissie opgericht, bestaande uit enkele OR-leden. Zo worden expertise, netwerk en informatiestromen geconcentreerd. Dit verhoogt de kwaliteit van de adviezen en beperkt de werkdruk.

Betrokken blijven

Maar als er een commissie is, hoe houdt je dan de gehele OR betrokken? Tijdens trainingen gaan we op de materie van het organisatie-ontwikkeltraject in. Hierbij stellen we steeds de vraag: wat vindt de OR belangrijk als het gaat over de komende stap in de organisatieontwikkeling? Een aantal van deze uitgangs- en aandachtspunten komt steeds terug, andere zijn afhankelijk van de fase waarin de organisatieontwikkeling verkeert.

Lagerhuis

Tijdens halfjaarlijkse bijeenkomsten behandelen OR en Raad van Bestuur onder leiding van MZ Services een centraal thema in een debatvorm of Lagerhuis-discussie. Adviseur MZ Services: “Deze aanpak levert begrip, inhoudelijk sterke adviezen en een goede samenwerking tussen bestuur en ondernemingsraad op.”

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier