OR-training

Iedere organisatie is anders en ook elke ondernemingsraad heeft zijn eigen vraagstukken of specifieke aandachtspunten. Daarom ontwikkelen we OR-trainingen op maat. De trainingsbehoefte heeft vaak betrekking op ondernemingsbeleid, het functioneren van de ondernemingsraad of wet- en regelgeving.

Maatwerktraining

Iedere OR heeft een unieke situatie waarin hij werkt. Daarom geloven we in de effectiviteit van een maatwerktraining.

Time aantal dagen in overleg
Trophy voor het hele OR-team

Open inschrijvingen

Heel het jaar door bieden we trainingen aan voor zowel individuele OR-leden als voor bestuurder en hr, op basis van open inschrijving.

Time ½ of 1 dag
Trophy beginners tot gevorderden

Training voor ambtelijk secretarissen

Afhankelijk van je scholingswensen kun je één of meerdere workshops kiezen: zo stel je je persoonlijke ontwikkelprogramma samen voor een scherpe prijs.

Time ½ dag
Trophy beginners tot gevorderden

Starttraining

Een goed begin van je zittingstermijn is essentieel voor een soepel functionerende OR. In de starttraining leggen we de basis.

Time 2 dagen
Trophy voor het hele OR-team

Arbeidsvoorwaarden en sociaal beleid

Arbeidsvoorwaarden komen steeds vaker op het bordje bij de OR. Hoe ga je daar mee om? We bieden een uitgebreid pakket aan trainingen.

Time 1 of 2 dagen
Trophy beginners tot gevorderden

Serious game

Direct leren van je ingesleten gewoonten en valkuilen in 1 dag door in de praktijk te ervaren welk effect jouw gedrag heeft.

Time 1 dag
Trophy voor het hele OR-team

Medezeggenschap in de zorg

Als zorgprofessional opkomen voor je belangen is nog niet altijd vanzelfsprekend, laat staan invloed uitoefenen op het beleid van je organisatie. Daarin brengen we verandering met Zetje: we geven je een zetje in de goede richting. Lief zijn maakt plaats voor lef hebben. Duidelijkheid wordt niet langer verward met onvriendelijkheid.

Een organisatiewijziging: dat treft iedereen. De OR in gemeente Winterswijk werd vanaf het begin betrokken en adviseert doorlopend: “het OR-lidmaatschap wordt gevoed door betrokkenheid. Je wil het beste voor je collega’s. En voor de organisatie.”
Ambtelijk secretaris Ineke Holkenborg en voorzitter Bjorn Garstenveld van de OR Gemeente Winterswijk

MZ Services biedt training in:

Mediation

Hoe indrukwekkend een conflict met je bestuurder ook lijkt, je bereikt er als ondernemingsraad helemaal niets mee. Want alleen binnen een goede samenwerkingsrelatie met je bestuurder kun je als OR optimaal invloed uitoefenen op het beleid. Ben je in een vervelende conflictsituatie beland, dan biedt mediation weer kansen.

Coaching en training voor ambtelijk secretarissen

Als ambtelijk secretaris heb je een bijzondere rol in de medezeggenschap. Je bent de vaste ondersteuner en adviseur van jouw OR. Dit brengt vele uitdagingen met zich mee en daarom biedt MZ Services  jou alle support die je nodig hebt om deze rol zo goed mogelijk te vervullen. Zo zijn we graag jouw vraagbaak, maar geven wij je ook coaching en advies en bieden we inspiratie en netwerkbijeenkomsten. Met ons netwerk aan interim ambtelijk secretarissen kunnen we waar nodig ook tijdelijke ondersteuning bieden aan de OR.

European Works Councils

Since EWCs are made up of representatives of diverse countries, very often EWCs must contend with cultural differences between members. Working from different language and cultural mindsets also implies that it is not easy to understand each other and have a point of view you agree on.

Werk en gezondheid

Een gezonde werkomgeving is cruciaal voor je werkgeluk. Naast rechten, heb je als medezeggenschap mede de plicht om toe te zien op een prettige werkomgeving. Daarom is het belangrijk dat jullie met je werkgever het gesprek hebben over wat jullie hier onder verstaan. Een prettige werkomgeving is namelijk een subjectief begrip, en raakt veel gebieden in je organisatie. Wij helpen je graag hier een volledig beeld van te vormen en als medezeggenschap proactief met werkgeluk aan de slag te gaan.

Daarom bieden we training en coaching op de volgende gebieden:

  • Werkplezier
  • RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie)
  • PSA (psychosociale arbeidsbelasting)

We bieden training op basis van open inschrijving in:

OR en ondernemingsbeleid

Als ondernemingsraad draag je bij aan het realiseren van ondernemingsdoelen en geef je richting aan strategie en beleid van de onderneming.

Een goed functionerende ondernemingsraad is van groot belang voor de onderneming, het management en de medewerkers. Een goede bestuurder neemt de ondernemingsraad serieus, communiceert open, geeft alle informatie en zet de OR strategisch in. De ideale ondernemingsraad stelt zich constructief op en is een representatieve afspiegeling van de onderneming. Maar bovenal is het een zelfbewust (kent zijn bevoegdheden en plichten), zelfstandig en zelfredzaam orgaan.

Ondernemingsraden die zich professioneel hebben ontwikkeld en daardoor in staat zijn om richting te geven aan strategie en beleid van de onderneming, hebben zeer waarschijnlijk met hun bestuurder de kunst van het managen van medezeggenschap vormgegeven. Het trainingsaanbod voor deze ondernemingsraden kan dan bestaan uit onderwerpen zoals:

Functioneren ondernemingsraad

Het intern functioneren is een belangrijke succesfactor voor een ondernemingsraad. Daarbij gaat het om de werkwijzen en vaardigheden van de OR-leden.

Ons trainingsaanbod op dit terrein bestaat onder andere uit onderwerpen zoals:

OR en wet- en regelgeving

Zelfbewuste ondernemingsraden hebben kennis van hun bevoegdheden en plichten. Ook hebben zij kennis van andere wet- en regelgeving die erg van belang is voor het medezeggenschapswerk.

Ons trainingsaanbod dat zich hierop richt bestaat uit onder andere de volgende onderwerpen:

Elaine Stevens

Benieuwd welke training het beste bij jou past?

Wij maken graag vrijblijvend een offerte op maat.

Veilig en verantwoord trainen

Door corona hebben we geleerd op korte termijn onze trainingen aan te passen wanneer nodig. We geven met het grootste gemak een online of hybride training. We zijn, mede dankzij ervaring, nieuwe methoden en (online) tools in staat de trainingen interactief en dynamisch aan te bieden. Vele OR’en gingen je voor en geven aan de training als positief, interactief, leerzaam en energie gevend te ervaren.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.