Home > Training > Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

MZ Services ziet een gestage verschuiving van het overleg over arbeidsvoorwaarden in organisaties van de “vakbondstafel” naar de overlegvergadering met de ondernemingsraad. Dat heeft te maken met de positie van de vakorganisaties die door het teruglopen van de leden steeds zwakker wordt, maar ook door veranderingen in de wetgeving. Zo heeft de OR een stevige positie gekregen bij het vaststellen van pensioenregelingen, maar zien we ook dat er vanaf de cao-tafel steeds meert onderwerpen ter nadere uitwerking bij de OR worden neergelegd.

Ondernemingsraden moeten dus “aan de bak” en laten zien wat ze waard zijn aan de onderhandelingstafel!

Waarom onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden behoort traditioneel tot de taak van de vakbonden. In de praktijk blijkt echter dat ondernemingsraden steeds vaker en nadrukkelijker in beeld komen om bijvoorbeeld onderdelen van sector-cao’s binnen hun eigen organisatie verder uit te werken of complete arbeidsvoorwaardenregelingen tot stand te brengen. Ook de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden per 1 oktober 2016, waarbij het instemmingsrecht van de OR bij vaststellen, intrekken of wijzigen van pensioenregelingen is verzwaard, zorgt ervoor dat OR’en steeds vaker aan de onderhandelingstafel verschijnen.

Alleen… hoe doe je dat nu precies? Hoe kom je tot een inzet? Hoe bepaal je je grenzen? Heb je als OR mogelijkheden om druk uit te oefenen? Hoe ga je om met een achterban die verschillende wensen heeft? En hoe voer je onderhandelingen op een zodanige wijze dat je enerzijds maximaal resultaat behaalt en anderzijds niet in onoverbrugbare tegenstellingen met je werkgever verzeild raakt.

Training biedt uitkomst

MZ Services biedt hulp bij deze (en andere) vragen waarmee je als OR(-lid) te maken krijgt, wanneer je voor de uitdaging komt te staan om arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor jouw collega’s te maken. Eén van de middelen die we daartoe aanbieden is deze training ‘Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen voor de OR’.

Resultaat

Je beschikt over basiskennis over de rechten en plichten van de OR ten aanzien van de totstandkoming van arbeidsvoorwaardenafspraken. Daarnaast heb je (basis)kennis van een aantal primaire arbeidsvoorwaarden (totstandkoming looneisen, pensioen, verlof, sociale zekerheid) en geoefend met enkele van de noodzakelijke vaardigheden. Het programma is natuurlijk aangepast naar jullie wensen en behoeften.

Voor wie?

Voor iedere OR – of individuele OR-leden – die te maken heeft of krijgt met arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

Door wie?

De training wordt verzorgd door één van onze medezeggenschapsspecialisten met veel kennis van en ervaring met arbeidsvoorwaardenonderhandelingen (proces) en actuele kennis op het gebied van arbeidsvoorwaarden, pensioen en sociale zekerheid. Bovendien zorgen wij ervoor dat de trainer goed bekend is met de sector waarin je organisatie actief is, zodat voorbeelden en cases aansluiten bij uw realiteit.

Plaats en tijd

In principe bestaat de training uit twee aaneengesloten dagdelen en vindt plaats op een locatie naar keuze. Uiteraard is een incompany training ook mogelijk.

Interesse?

Voor meer informatie en/of een intakegesprek kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Vragen kunt u ook stellen via info@mzservices.nl of bel 013 – 467 65 97, dan wordt u doorverbonden met één van onze specialisten.

Advies

Bij onderhandelingen over arbeidsovereenkomsten geeft MZ Services ook advies op maat. Het is logisch dat je als OR niet in een paar weken expert bent op het gebied van pensioen of andere arbeidsvoorwaarden. Daar gaat meer tijd overheen en dit gaat niet met een enkele training. Wij kunnen hierin adviseren en ondersteunen.

Lees meer over advies

Ons team
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.