Home > Training > Faciliteren van de OR

Faciliteren van de OR

Een praktische training voor voorzitters en secretarissen van ondernemingsraden op basis van talenten en competenties.

Meer resultaat uit OR vergaderingen met je team en de Overleg Vergaderingen met je bestuurder? Zowel vanuit de ondernemingsraad als vanuit de dagelijkse praktijk van MZ Services blijkt dat het Dagelijks Bestuur (DB) van de OR een cruciale rol speelt in het effectief bedrijven van medezeggenschap en het uitoefenen van invloed. Met regelmaat begeleiden wij DB’s van ondernemingsraden waarbij het vooral gaat om de competenties ‘leiding geven aan de OR’, ‘managen van het medezeggenschapsproces’ en ‘communicatieve vaardigheden’. Daarnaast neemt de intensieve samenwerking tussen DB-leden een belangrijke plaats in; hoe meer het DB-team floreert, hoe beter het de OR aanstuurt met alle positieve effecten van dien.

Inhoud training

Om hen daar beter bij te ondersteunen heeft MZ Services een korte en effectieve leerweg ontwikkeld, exclusief voor voorzitters en secretarissen. Daarbinnen werk je als voorzitter of secretaris aan:

  • het ontdekken en ontwikkelen van de bij jouw taak passende competenties;
  • de structuur van de samenwerking;
  • het toepassen van de relevante vaardigheden;
  • het opstellen van een ontwikkelplan.

De leergang bestaat uit een online talentenanalyse, een terugkoppelingsgesprek, een trainingsdag en een coaching sessie.

  1. TMA talentenanalyse: de TMA talentenanalyse is een assessmentinstrument dat het mogelijk maakt een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.
  2. Terugkoppelgesprek: Hierin worden je talenten en competenties besproken en wordt een match gemaakt met de competenties die nodig zijn voor het optimaal uitoefenen van de taak als voorzitter of secretaris. Je komt hierin veel over jezelf te weten op persoonlijk en professioneel vlak.
  3. Trainingsdag: op basis van de TMA resultaten wordt een concrete, praktische en resultaatgerichte training in leidinggeven, communicatieve vaardigheden en sturing op medezeggenschapsproces aangeboden. Aan het eind van de training wordt een ontwikkelplan opgesteld met praktische stappen en verwachtingen. Hiermee borgen we dat je actief met het geleerde aan de slag gaat en de voorgenomen acties uit het ontwikkelplan ook daadwerkelijk worden ondernomen.
  4. Coaching sessie: de coaching sessie (on the job of eigenstandig) zorgt voor reflectie en feedback op je eigen handelen als voorzitter of secretaris. Hierbij wordt ook de vordering m.b.t. het ontwikkelplan besproken.

Voor wie

De leergang is bestemd voor voorzitters en secretarissen van ondernemingsraden.

Door wie

De training wordt verzorgd door een van onze specialisten op dit terrein met veel kennis van en ervaring met uw sector.

Interesse?

Voor meer informatie en/of een intakegesprek kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Vragen kunt u ook stellen via info@mzservices.nl of bel 013 – 467 65 97, dan wordt u doorverbonden met één van onze specialisten.

Ons team
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.