Home > Training > Een nieuwe OR

Een goed begin

Jullie organisatie heeft voor het eerst in haar bestaan recht op een ondernemingsraad! Gefeliciteerd, dat betekent dat jullie gegroeid zijn naar op z’n minst 50 medewerkers. Maar waar moet je dan beginnen, wanneer je recht hebt op een OR? Of misschien hebben jullie zelf al het voorwerk al gedaan en is er een OR, maar zoek je naar een goede doorstart. MZ Services helpt nieuwe ondernemingsraden om een goed begin te geven aan de medezeggenschap. Met training en begeleiding bij het starten van een OR.

Van idee tot praktijk

Charlotte Muller

MZ Services ondersteunt organisaties bij het starten van de medezeggenschap. Vanaf dat dit idee is ontstaan, helpen wij de verkiezingscommissie om de verkiezingen te houden en een OR te installeren. Met verschillende sessies begeleiden we de zeggenschap en medezeggenschap in deze nieuwe rol. We nemen het werk niet over, want straks moeten jullie dit ook zelf in de praktijk brengen. Maar we ondersteunen bij iedere stap.

Wat doet MZ Services voor een nieuwe OR?

 

  • Het geven van inspiratiesessies aan de verkiezingscommissie, zodat alle collega’s enthousiast zijn over de medezeggenschap binnen de organisatie en er ook echt iets te kiezen valt wanneer de verkiezingen er zijn.
  • Procedurele ondersteuning in aanloop naar de verkiezingen, zoals een juridische check op het reglement en tips rondom het draaiboek.
  • Het trainen van de nieuwe OR samen met de bestuurder, zodat de ondernemingsraad en bestuurder samen starten aan medezeggenschap in de organisatie. Omdat dit voor iedereen nieuw is, beginnen we met een solide basis gebaseerd op jullie gezamenlijke ambitie.

De ondernemingsraad is er..

Het allerbelangrijkste is dat jullie OR een goede basis legt voor de nieuwe zittingstermijn. In de starttraining leggen we de basis voor jullie nieuwe OR door inhoudelijke kennis maar vooral ook na te denken en vast te leggen wat het plan is van jullie OR. Zo voorkom je dat je reactief begint als OR. Het allerbelangrijkste voor het goed functioneren van een OR is de samenwerking met de bestuurder. MZ Services focust zich in alle disciplines van het OR-werk op hoe dit de samenwerking beïnvloedt en wat wenselijk is voor jullie OR. Daarom geloven wij er ook in dat de starttraining samen met de bestuurder volgen het beste resultaat geeft voor de volledige zittingstermijn.

Onderdeel van de starttraining

In de starttraining gaan jullie vooral zelf aan de slag. Naast de inhoudelijke basiskennis die je nodig hebt om op weg te kunnen, gaan jullie als OR zelf bepalen wat handig en verstandig is.

  • De basiskennis over de OR: waarom bestaat een OR en wat zijn de belangrijkste plichten en rechten.
  • Basiskennis van de WOR: de grond onder een OR, we kijken naar de kaders van het OR-werk.
  • De koers van de medezeggenschap: na de kaders van de wet, kijken we naar de invulling van jullie OR. Hoe willen jullie nu vorm geven aan de komende zittingstermijn.
  • De samenwerking met de bestuurder: onmisbaar voor een OR is de goede samenwerking. We denken na over effectief gedrag.
  • Gesprek met de bestuurder: jullie presenteren jullie kijk op het OR-werk aan de bestuurder en vragen hoe hij/zij hier invulling aan wil geven.
  • Afspraken maken: een duidelijke structuur en werkwijze werkt wel zo effectief. Als laatste maken we duidelijke afspraken over de werkwijze.
Benieuwd naar de mogelijkheden van begeleiding door MZ Services in jouw organisatie?

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen
Wanneer is een OR verplicht?

Een ondernemingsraad is verplicht voor een organisatie wanneer er 50 of meer medewerkers in dienst zijn.

Wie is er verantwoordelijk voor het oprichten van een ondernemingsraad?

De werkgever is verantwoordelijk voor het starten van de ondernemingsraad. Hij of zij is degene die inzichtelijk heeft hoeveel medewerkers er werkzaam zijn in de onderneming.

Wat is het verschil tussen een PVT en OR?

Een PVT is een personeelsvertegenwoordiging en bestaat vaak uit 3 tot 5 personen. Wanneer een onderneming (nog) geen 50 medewerkers heeft, maar wel op zoek is naar een vorm van medezeggenschap, is het mogelijk een PVT op te richten. Dit kan op initiatief van de werkgever, maar ook op initiatief van de medewerkers. Wanneer meer dan de helft van de medewerkers een PVT wil oprichten, is de werkgever dit verplicht.

De rechten van een PVT zijn minder uitgebreid dan die van een OR. Een OR heeft informatierecht, overlegrecht en recht op instemming en advies bij belangrijke voorgenomen besluiten. Een PVT heeft deze rechten ook maar op minder onderwerpen. Logisch, omdat de onderneming bij het hebben van een PVT ook kleiner is dan ondernemingen die recht hebben op een OR.

Hoe organiseer je OR-verkiezingen?

Wanneer er een OR start, kunnen medewerkers zich kandidaat stellen. Afhankelijk van het aantal kandidaten (al dan niet per kieslijst) moet er gestemd worden. Zo kiezen de medewerkers zelf de collega’s die in de OR komen. Voorafgaand aan de verkiezingen moeten er een aantal zaken geregeld zijn. Zoals de informatie naar de medewerkers, het vaststellen van het OR-reglement en het informeren van vakbonden. En natuurlijk niet te vergeten: het werven van kandidaten! Voor een compleet overzicht heeft MZ Services een draaiboek beschikbaar.

Medezeggenschap bij ACES Direct

IT-bedrijf ACES Direct wilde graag aan medezeggenschap doen. Maar toen HR-manager Moniek van Beckhoven het oerwoud aan regels in de WOR zag, schrok ze. “Gelukkig maakte MZ Services het heel simpel. Wij vertelden hoe we een OR het liefst zagen en zij hielden in de gaten of we binnen de kaders van de wet bleven. Ze dachten echt vanuit ondernemersperspectief met ons mee.”

Training op basis van open inschrijving

Wil je een snelle introductie in de medezeggenschap of de basis van de WOR kennen? Volg dan onze training op basis van open inschrijving.

Basis WOR

Tijdens de basiscursus WOR behandelen we zeker niet alleen de wetteksten, maar we illustreren een effectief gebruik daarvan, vooral aan de hand van praktijkvoorbeelden van de ervaren trainer.

Time 1 dagdeel
Trophy Beginnende OR

Introductie in de medezeggenschap

Wil je als beginnend OR-lid snel volwaardig meedraaien in de OR, volg dan deze instaptraining waar je de noodzakelijk basiskennis en -inzichten opdoet.

Time 2 dagdelen
Trophy Beginnende OR
Ons team
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.