Home > Training > Basis financiën Tilburg

Basis financiën

Hoe lees en bestudeer ik een begroting, een jaarrekening, de managementrapportages en andere financiële stukken? Wat is de relatie tussen deze financiële producten? Wat is eigenlijk de relatie tussen al die cijfers en het organisatiebeleid? Tijdens deze basistraining komen dergelijke vragen op een praktische wijze aan de orde, waarbij we oefenen met je eigen financiële materiaal. Centraal staat uiteraard wat je er als OR of commissie financiën mee kunt.

Duur: 1 dag van 09.00 – 17.00 uur
Data: maandag 15 januari, donderdag 13 juni en donderdag 28 november 2024
Locatie: Tilburg
Prijs: € 400,- incl. vergaderarrangement en lunch, excl. btw

Ben je niet beschikbaar op de geplande data óf toch liever een andere locatie? Laat het ons weten, wij denken graag met je mee.

Resultaat

Na deze training:

  • Weet je wat financieel beleid is.
  • Weet je wat de wet zegt over het onderwerp financiën. Wat mag je en wat niet?
  • Is je duidelijk wat te verstaan onder de planning-en-controlcyclus en waarom die belangrijk is voor de OR.

Tijdens de training ontvang je van MZ Services een handige checklist financiën. Die geeft de OR een handvat om de juiste vragen te stellen.

Programma

Deze trainingsdag begint om 09.00 uur en wordt afgesloten om 13.00 uur. Hieronder staat het volledige programma. Aan de deelnemers wordt gevraagd de financiële documenten van de eigen organisatie mee te nemen. Deze dienen als input bij het laatste onderdeel van de training.

Dagindeling
09.00 Start van de training
– Opening en korte kennismaking.
– Inventariseren van de verwachtingen.
– Toelichting op het programma.
09.15 Financieel beleid
Binnen organisaties zijn er verschillende ‘takken van sport’ die allemaal gericht zijn op het nemen van beslissingen die goed zijn voor de onderneming. Financiële afwegingen lopen als een rode draad door al die vakgebieden heen. Sterker nog: in veel gevallen bepalen financiële overwegingen of plannen en ideeën wel of niet worden uitgevoerd. Maar wat is nu precies financieel beleid? Wat zijn de belangrijkste afwegingen die gemaakt worden? En wie is daar allemaal bij betrokken?
10.00 Wat zegt de wet
De ondernemingsraad opereert op basis van de WOR. In de WOR wordt nadrukkelijk een aantal rechten en bevoegdheden van de OR genoemd waar het financiële beslissingen van de ondernemer betreft. Welke zijn dit? En hoe kan de OR deze rechten toepassen?
11.00 De planning-en-controlcyclus
Deel 1: Binnen de meeste organisaties wordt het financieel beleid bepaald aan de hand van een jaarlijkse cyclus. In deze cyclus zijn meerdere stappen te onderscheiden, waarbij de OR of financiële commissie een rol kan/moet vervullen. Bij dit onderdeel van de training staan we stil bij deze planning-en-controlcyclus, de stappen die daarin genomen worden, de informatie die daarbij beschikbaar komt en de rol die de OR/commissie daarbij heeft.
12.30 Lunch
13.00 De planning-en-controlcyclus 
Deel 2: Binnen de meeste organisaties wordt het financieel beleid bepaald aan de hand van een jaarlijkse cyclus. In deze cyclus zijn meerdere stappen te onderscheiden, waarbij de OR of financiële commissie een rol kan/moet vervullen. Bij dit onderdeel van de training staan we stil bij deze planning-en-controlcyclus, de stappen die daarin genomen worden, de informatie die daarbij beschikbaar komt en de rol die de OR/commissie daarbij heeft.
17.00 Einde en evaluatie

 

 

Inschrijven

  • NaamE-mailadresTelefoonnummer 
Ons team
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer (associé)
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer (associé)
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer (associé)
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Maartje de Beer Marketeer
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer (associé)
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer (associé)
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer (associé)
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Maartje de Beer Marketeer
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer (associé)
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer (associé)
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer (associé)
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Maartje de Beer Marketeer
Klik hier
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.