Home > Training > Moderne medezeggenschap Tilburg

Moderne medezeggenschap

Wij geloven dat medezeggenschap en participatie bijdragen aan een beter functionerende organisatie en bevorderen vanuit dat perspectief de samenwerking tussen medezeggenschap en management. Ook vinden we dat ieder lid van een organisatie een zinvolle bijdrage kan leveren aan dat geheel; elk mens heeft waarde, elke inbreng heeft betekenis.

In organisaties zien we ook praktisch de mate van directe participatie toenemen; management en medewerkers geven zelf en gezamenlijk richting aan afdelingsplannen, werkoverleg. Bovendien worden individuele medewerkers meer en meer verantwoordelijk voor de eigen arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid, zeker daar waar in cao’s meer ruimte wordt geboden. Daarmee wordt ook de autonomie van de professional groter. Desalniettemin blijft de rol van de ondernemingsraad van belang.

Hoe houdt je de medezeggenschap aangesloten en daarmee relevant voor de organisatie? We zien verschillende dilemma’s waar de OR mee te maken krijgt. Wat zijn knoppen waar je als OR aan kunt draaien om hier geen ‘last’ van te hebben?

Duur: 1 dag van 09.00 – 17.00 uur
Data: dinsdag 9 januari, donderdag 4 juli en dinsdag 17 december 2024
Locatie: Tilburg
Prijs: € 400,- incl. vergaderarrangement en lunch, excl. btw

Ben je niet beschikbaar op de geplande data óf toch liever een andere locatie? Laat het ons weten, wij denken graag met je mee.

Resultaat

Na deze training:

  • Ken je de verschillende vormen van medezeggenschap.
  • Kijk je met andere ogen naar jouw organisatie en snap je welke uitgangspunten relevant zijn voor het aansluiten van de medezeggenschap bij jouw organisatie.
  • Weet je welke varianten er zijn die – binnen het kader van de WOR – mogelijk zijn.
  • Heb je een afweging van voor- en nadelen voor jouw organisatie.
Programma

Deze training begint om 09.00 uur en wordt afgesloten om 17.00 uur. Hieronder staat het volledige programma.

Dagindeling
09.00 Start van de training
– Ontvangst met koffie en thee, toelichting op het programma.
– Inventariseren van de verwachtingen.
– Korte kennismaking.
09.30 Vormen van medezeggenschap
Allereerst is het belangrijk terug te gaan naar de bedoeling. De Wet op de Ondernemingsraden is heel duidelijk van het doel van de medezeggenschap. De OR is inmiddels de bekendste en meest voorkomende vorm hiervan. Maar welke vormen zouden nog meer kunnen?
12:30 Lunch
13.30 OR en organisatie
Je gaat individueel aan de slag om jouw organisatie te analyseren en na te denken over de uitgangspunten en mogelijke vormen van medezeggenschap. We delen ieders analyse en ideeën.
17:00 Einde training

Inschrijven

  • NaamE-mailadresTelefoonnummer 
Ons team
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.