Home > Training > Professionals Medezeggenschap

Professionals Medezeggenschap

Medezeggenschap als professie. Ben je ambtelijk secretaris, adviseur medezeggenschap of HR-professional? MZ Services biedt training, coaching en advies om je te helpen medezeggenschap effectief, modern, duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Bewust van de meerwaarde van medezeggenschap voor organisatieontwikkeling, helpen wij je graag in jouw functie om medezeggenschap modern, duurzaam en toekomstbestendig te maken. Organisch veranderen, het werken met zelfsturende teams of de toegenomen verantwoordelijkheden voor de individuele medewerker vragen van medezeggenschap in hetzelfde tempo mee te ontwikkelen als de veranderingen zelf. Medezeggenschapsprofessionals hebben daar een belangrijke rol in. MZ Services biedt daarom training en coaching om de effectiviteit van je rol te vergroten. Dat doen we aan de hand van talenten, competenties en maatwerk ontwikkeltrajecten.

Voor OR-leden

Werken in de OR op basis van talenten en competenties

Een ondernemingsraad kun je zien als een optelsom en afstemming van individuele talenten en competenties. Door te doen waar je van nature een talent in hebt en wat bijdraagt aan de effectiviteit van de OR, gaat het OR-werk bijna vanzelf. Met deze korte leergang voor de gehele ondernemingsraad, krijg je inzicht in je talenten en in de competenties die je makkelijk liggen.

Nog interessanter is ook om de talenten en competenties van je collega OR-leden te kennen. Op basis daarvan kun je kijken op welke manier de OR als geheel zijn rol en taken het beste kan uitvoeren. De waarde van deze leergang zit in de verbinding tussen individuele talenten en competenties en hoe deze het beste tot uiting kunnen komen in het werk van de OR als team. Daarnaast biedt de leergang persoonlijke ontwikkelmogelijkheden voor in het OR-werk en daarbuiten.

De leergang bestaat uit een online talentenanalyse, een terugkoppelingsgesprek, een trainingsdag en een coaching sessie per individueel OR-lid:

  • TMA talentenanalyse: de TMA talentenanalyse is een assessmentinstrument dat het mogelijk maakt een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.
  • Terugkoppelgesprek: Hierin worden je talenten en competenties besproken. Je komt hierin veel over jezelf te weten op persoonlijk en professioneel vlak.
  • Trainingsdag: op basis van de TMA resultaten wordt een concrete, praktische en resultaatgerichte training voor de OR als groep. Welke competenties zijn aanwezig óf missen juist? Aan het eind van de training wordt een ontwikkelplan opgesteld voor ieder OR-lid met praktische stappen en verwachtingen. Hiermee borgen we dat je actief met het geleerde aan de slag gaat en de voorgenomen acties uit het ontwikkelplan ook daadwerkelijk worden ondernomen.
  • Coaching sessie: de coaching sessie zorgt voor reflectie en feedback op je eigen handelen. Hierbij wordt ook de vordering m.b.t. het ontwikkelplan besproken.
Voor DB-leden

Managen van de OR

Een praktische training voor voorzitters en secretarissen van ondernemingsraden op basis van talenten en competenties. Meer resultaat uit OR vergaderingen met je team en de overlegvergaderingen met je bestuurder? Zowel vanuit de ondernemingsraad als vanuit de dagelijkse praktijk van MZ Services blijkt dat het Dagelijks Bestuur (DB) van de OR een cruciale rol speelt in het effectief bedrijven van medezeggenschap en het uitoefenen van invloed. Met regelmaat begeleiden wij DB’s van ondernemingsraden waarbij het vooral gaat om de competenties ‘leiding geven aan de OR’, ‘managen van het medezeggenschapsproces’ en ‘communicatieve vaardigheden’. Daarnaast neemt de intensieve samenwerking tussen DB leden een belangrijke plaats in; hoe meer het DB-team floreert, hoe beter het de OR aanstuurt met alle positieve effecten van dien.

Lees hier meer over de inhoud van de training.

Voor de ambtelijk secretaris

Meer dan ondersteuner

Momenteel ondersteun je medezeggenschap vanuit je verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de organisatie en administratie van het OR-werk. Taken zoals agendering, notulering, archivering, achterbancommunicatie en het bewaken van de voortgang van het OR-werk horen daarbij. Maar toch voel je dat je meer kunt doen, maar weet niet wat dat zou kunnen zijn en hoe je dat kunt aanpakken. Vragen die wellicht bij je spelen, kunnen zijn:

  • Als medezeggenschap lager en breder in de organisatie komt te liggen bij de individuele medewerker, hoe kan ik dan de voortgang van het OR-werk of beter gezegd blijven bewaken?
  • Nu de OR interactief en digitaal met de achterban gaat communiceren, vraag ik me af hoe ik de achterbancommunicatie kan vormgeven?

Met tien jaar kennis en ervaring van medezeggenschap als werkveld van de ambtelijk secretaris, kennen wij de praktische zaken waar een ambtelijk secretaris mee te maken heeft. In maatwerkgerichte training en/of coaching helpen wij je om zelf handvatten te krijgen voor je rol in een veranderend werkveld.

Voor de adviseur medezeggenschap

Professioneel adviseren met verschillende belangen

Je ondersteuning aan het OR-werk bevindt zich op beleidsvoorbereidend  en adviserend niveau. Je geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over uiteenlopende beleidsthema’s die bij jou in de organisatie spelen. De OR neemt je adviezen op in zijn besluitvormingsproces. De OR laat zich door jou begeleiden in zijn besluitvormingsproces vanwege je kennis van zaken, oog voor strategie en je bijdrage tijdens overlegvergaderingen. Je weet hoe de OR en bestuurder met elkaar effectief in gesprek kan laten zijn. Je hebt duidelijk een adviserende rol aan de OR en zo ook over de inrichting van medezeggenschap zelf. Vragen die wellicht bij je spelen, kunnen zijn:

  • Ik vervul sinds kort de nieuwe functie van adviseur medezeggenschap en heb daarbij een brugfunctie tussen OR, georganiseerd overleg en de gemeente secretaris. Hoe begeleid ik een overleg tussen deze partners?
  • De ondernemingsraad heeft mij gevraagd om medewerkersparticipatie te gaan organiseren als nieuwe vorm van medezeggenschap. Hoe pak ik dat aan?
  • Vanuit mijn professionele afstand tot de OR, zie dat de OR niet effectief te werk gaat en kansen mist in het gesprek met de WOR-bestuurder. Hoe ga ik dit gesprek met de OR aan?

Steeds meer ambtelijk secretarissen en adviseurs medezeggenschap hebben een prominente rol in de doorontwikkeling van medezeggenschap naar moderne en toekomstbestendige medewerkersparticipatie en dialoog. Het gesprek hoeft niet per definitie alleen nog maar plaats te vinden tussen de ondernemingsraad en de WOR-bestuurder. Door een toenemende rol van individuele medewerkers, HR en andere stakeholders in medezeggenschap en participatie, krijg je als adviseur medezeggenschap te maken met verschillende perspectieven en belangen. In een maatwerk trainings- en coaching aanbod begeleiden wij je bij het ontwikkelproces dat medezeggenschap doormaakt en ondersteunen wij je bij je (nieuwe) rol- en taakopvatting.

Voor de HR-professional

Adviseren en samenwerken

Met medezeggenschap in je portefeuille neem je regelmatig deel aan het overleg van de WOR-bestuurder en de ondernemingsraad. Als gevolg van organisatieontwikkelingen zie je dat medezeggenschap wellicht een andere invulling krijgt. Mogelijk dat de ondernemingsraad zo’n zelfde discussiethema al op de agenda heeft gezet. Het moment om actief samen te werken met de ondernemingsraad is aangebroken. Je zoekt naar een manier om dit gesprek te voeren en hebt behoefte aan een nadere verkenning en toekomstperspectieven van medezeggenschap.

In maatwerk adviesgesprekken verkennen wij samen met je de medezeggenschap en de organisatiecontext. Met onze kennis en ervaring van verschillende medezeggenschapsvormen en werkvormen voor dialoog en gesprek, adviseren wij je en begeleiden wij desgevraagd dergelijke gespreksbijeenkomsten om te komen tot moderne en toekomstbestendige medezeggenschap.

Ons team
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer en directeur
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Paul Smarius Adviseur - trainer
Rolf de Wilde Adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.