MZ Services helpt

Op 1 januari 2020 treedt dan eindelijk de Wnra – Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – in werking. Bijna 10 jaar nadat vanuit de Tweede Kamer het wetsvoorstel werd ingediend.

De stappen die we samen maken

Nu lijkt 1 januari 2020 nog ver weg, maar om een soepele overgang van het bestuursrecht naar het civiele recht te laten plaatsvinden moet er nog veel, heel veel gebeuren. Denk daarbij aan onder andere:

  • het maken van nieuwe afspraken met de medezeggenschap
  • het nemen van besluiten (en die vervolgens uitvoeren) over de keuze om medewerkers een arbeidsovereenkomst aan te bieden of om gebruik te maken van het overgangsrecht in de Wnra
  • het nadenken over de toekomstige manier van geschilbeslechting
  • last-but-not-least: het aanpassen van alle regelingen en verordeningen aan de nieuwe setting

En ondertussen moeten medewerkers geïnformeerd worden, moeten hr-medewerkers geschoold worden in de andere regels en moeten landelijk nog te maken afspraken lokaal uitgewerkt en geïmplementeerd worden. En ondertussen is de bedoeling dat ‘de winkel’ gewoon open blijft…

Afwachten? Niet doen!

Je weet dat je er iets mee moet, maar waar moet je beginnen? Lang tijdspad, gecompliceerde inhoud, verschillende partijen in de organisatie moeten aangesloten worden.

Geen zorgen, MZ Services heeft zich hier in verdiept en wij kunnen je eenvoudig meenemen in het tijdspad in een enkele workshop. Daarnaast geeft Patrick – zeer geoefend in de wet- en regelgeving – je graag inhoudelijk advies en informatie. Wanneer je organisatie moeite heeft om te beginnen aan dit langdurige en inhoudelijke proces, ondersteunen we je graag om per 2020 een goed ingerichte organisatie te hebben.

Niet alleen voor de OR

De ondernemingsraad speelt zeker een rol in het hele proces naar de Wnra. Voor een efficiënt en maximaal resultaat, gaan we niet alleen met de OR aan de slag. Ook HR, bestuurder en de vakbonden spelen een rol in deze ontwikkelingen. Mogelijk wil je de verbinding zoeken met de omliggende organisaties van andere gemeenten. MZ Services organiseert de implementatie van de Wnra met alle elementen in jouw organisatie.

Dit alles soepel laten verlopen vergt een stevige, projectmatige aanpak. Wij helpen je door de rol van projectleider op te pakken. Het project leidt tot een soepele overgang per 1 januari 2020. We brengen de juiste mensen en partijen op de juiste momenten bij elkaar, bewaken het proces van a tot z en – daar waar nodig – springen we bij, ook op inhoud.

Uitgangspunt blijft dat je zelf het inhoudelijke werk verricht. Na 1 januari 2020 moet je dat per slot van rekening ook en dan is het wel zo handig als je zelf precies weet wat er gebeurd is en waarom.

Wat wij toevoegen

Wij zijn gewend om te opereren in het krachtenveld van bestuurders, hr-specialisten en medezeggenschap (OR’en en vakbonden). Bovendien kennen wij de bijzonderheden van bestuurlijk-ambtelijke samenwerking, omdat wij al jaren veel opdrachten uitvoeren binnen overheidsorganisaties in het algemeen en gemeenten in het bijzonder.

MZ Services is gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen, in situaties waarbij bestuurders, management, hr en medezeggenschap elkaar tegenkomen en met elkaar moeten samenwerken. Wij weten als geen ander waar de gevoeligheden liggen en – vooral – hoe partijen zich moeten opstellen om samen het maximale resultaat te boeken. Wij zijn geen ‘managementconsultants’ of ‘OR-adviseurs’. Wij zijn deskundig op terreinen waar door partijen met (schijnbaar) andere belangen samengewerkt moet worden en bieden daarbij procesmatige, maar ook inhoudelijke kennis en ervaring.

Meer weten over ons trainingsaanbod? Bekijk het totaalplaatje.

In drie stappen

In drie stappen klaar voor de nieuwe rechtspositie van ambtenaren

Onze aanpak bestaat uit drie verschillende elementen. Deze kunnen elkaar opvolgen, maar je kunt dit ook afzonderlijk van elkaar inzetten. Net waar de organisatie behoefte aan heeft.

Stap ‘0’

Uiteraard komen wij eerst langs om een ‘nulmeting’ te doen. We bekijken of er al stappen zijn ondernomen en hoe ver jullie zijn in dit proces. Vervolgens maken we een maatwerk plan van aanpak voor de organisatie, afgestemd op jouw behoefte.

1. de basis

Wat betekent de nieuwe rechtspositie van ambtenaren eigenlijk? MZ Services brengt ondernemingsraden, bestuurders en hr-medewerkers bij elkaar om alle partijen op dezelfde en de juiste ‘vlieghoogte’  te brengen. We gaan de diepte in op het gebied van het civiele arbeidsrecht en zoomen in op de verschillen tussen de huidige en de toekomstige rechtspositie. Doel: onderzoeken waar behoefte bestaat om meer kennis op te doen en met elkaar de stand van zaken in uw organisatie te bespreken en te beoordelen.

2. de impact

Daarna is het tijd voor een impactanalyse toegesneden op de organisatie. We inventariseren de regelingen in jullie organisatie. Wat voor effect heeft een tweezijdige arbeidsrelatie en wat betekent het wanneer je kiest voor gebruikmaking van het overgangsrecht of wanneer je ervoor kiest om met alle medewerkers in gesprek te gaan? Wat verandert er in de wijze waarop je met elkaar omgaat? Hoe is de medezeggenschap bij u nu geregeld en wat verandert er als ambtenaren hun nieuwe rechtspositie innemen? Wij brengen uw situatie in kaart, zetten alles uiteen en schetsen alternatieve scenario’s, voorzien van kansen en risico’s. Zo maak je weloverwogen keuzes.

3. de analyse

In de derde stap brengen we alle betrokken partijen bij elkaar en begeleiden we hen stap voor stap gedurende het traject. Denk aan directies, hr-medewerkers, OR’en en vakbonden. We stroomlijnen het proces, brengen structuur aan, zetten aan tot de juiste acties op het juiste moment, sturen op een tijdig resultaat en zorgen daarmee voor een soepele implementatie van de Wnra in jullie organisatie.

We komen graag vrijblijvend met u in contact om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.