Zomeraanbod

Dit aanbod bestaat uit een zelf samen te stellen training. Kies de workshops en trainingsonderdelen die voor jouw OR interessant zijn en ontvang een offerte op maat.

WETGEVING EN FLEXIBILISERING ARBEID

De afgelopen jaren heeft de voortgaande flexibilisering van arbeid een vogelvlucht genomen. Hoe verhoudt de veranderende wetgeving zich hiertoe? Wat betekent dit voor de rol van de OR en hoe zit het met de bescherming van de medewerker? In deze module wordt er onder andere deze vragen een antwoord gegeven.

GRIP OP ORGANISATIEONTWIKKELING

We veranderen de organisatie maar noemen het geen reorganisatie. We gaan organisch, al werkende weg de veranderingen doorvoeren. Overkoepelend wordt daar dan de naam ‘organisatieontwikkelingstraject’ aan gegeven. Modieus of niet? Het betekent wel iets voor de rol van de OR. Want hoe oefenen we nu invloed uit, hoe kunnen we de organisatieontwikkeling de voor de OR gewenste kant opsturen? En heel belangrijk: hoe houden we als OR grip op een dergelijk traject? Tijdens deze module komen deze onderdelen uitvoerig aan de orde en krijg je voldoende aanknopingspunten mee om dit in je eigen OR-praktijk toe te passen.

FINANCIËN

Na deze module kun je de financiële jaarstukken lezen en beoordelen en ken je de mogelijkheden van de OR om op dit terrein, in de Planning & Controlcyclus (onder andere via de Wet op de Ondernemingsraden) je rol te spelen.

SPEEL HET SPEL SLIMMER

Een goede kennis van de WOR, een duidelijke eigen visie en OR-koers en een goede inhoudelijke basis zijn nodig maar vaak niet voldoende om daadwerkelijk, effectief invloed uit te oefenen. Als het gaat om het boeken van resultaten en het vormgeven van de samenwerkingsrelatie met de bestuurder is er meer nodig. Welke invloedtactieken kunnen we toepassen, welke mogelijkheden zijn er? Kortom: hoe spelen we het spel slim (mer). Na deze module weet je diverse tactieken toe te passen.

VERDIEPING WOR

Voor de OR-leden met de nodige ervaring bieden wij een verdiepende module aan over de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Aan de hand van jurisprudentie gaan we in op de grijze gebieden van de WOR. Hierbij gaan we vooral in op de manier waarop de WOR geïnterpreteerd kan worden.

VERNIEUWING MEDEZEGGENSCHAP

We trappen deze module af met de waarom-vraag. Waarom is er behoefte een nieuwe vormen van medezeggenschap? Is participatie een modebegrip? Wat is dat dan eigenlijk medezeggenschap? Is er een verschil tussen medezeggenschap en (directe) participatie? Het antwoord op deze vragen moeten we eerst duiden alvorens we ons laten inspireren. Inspiratie krijgen we door eens naar geheel andere organisaties te kijken. Ook presenteren we in deze module succesvolle voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk. Uiteraard benoemen we ook de randvoorwaarden die nodig zijn om succesvol (ver)nieuwe(nde) vormen van medezeggenschap toe te passen.

VERGADERTECHNIEKEN

Gewoontes sluipen er in, wat zijn de vergadergewoontes van de OR-leden? En welke regels hanteert de OR, kloppen deze met het verwachte resultaat of moet er worden bijgesteld. Vergadersimulatie: met behulp van het BOB-model gaan de deelnemers met casuïstiek aan de slag. Aan het einde van deze module heb je inzicht in verschillende vergadergewoontes en heb je geoefend met casuïstiek.

SOCIAAL PLAN

Tijdens deze module komt niet alleen de inhoud van een Sociaal Plan aan de orde. Nadrukkelijk gaan we in op de rol die de OR bij de totstandkoming van een Sociaal Plan kan spelen. Wat kan en mag formeel? We kijken hierbij naar de WOR, een stukje jurisprudentie en de bepalingen uit de cao. En wat is, gelet op de personele belangen die in het geding zijn, verstandig om te doen? Heel belangrijk hierbij is hoe de OR zicht verhoudt tot de vakbonden. Een ding is zeker: een competentiestrijd moet worden vermeden. Tevens staan we stil bij de rol die de OR heeft en kan invullen als het gaat om de toepassing van de bepalingen uit het Sociaal Plan. Omzeilen van die bepalingen zou immers niet aan de orde mogen zijn.

WERKDRUK

Reorganisaties gaan vaak gepaard met formatiereductie, het invoeren van nieuwe werkwijzen en niet altijd evenredig met het reduceren van het aantal taken. Werkdruk staat hoog op vele OR-agenda’s . In onze beoordeling wordt werkdruk vaak verward met werklast. Werkdruk is een veel breder begrip dan de druk die gerelateerd is aan het werk zelf (de zogenoemde werklast). Werkdruk is opgebouwd uit een combinatie van de elementen werkbelasting, regelvermogen (van de organisatie en het individu) en de belastbaarheid van het individu. MZ Services heeft hiervoor een werkdrukmodel ontwikkeld. Tijdens deze module gaan we met dit model aan de slag en werken we uit welke mogelijkheden er zijn om werkdruk beheersbaar te maken en welke rol de OR daar bij kan spelen.

Tip: volg deze training samen met de hr-medewerker(s) van jouw organisatie.

AVG

De digitalisering van de samenleving voltrekt zich in een hoog tempo, het monitoren (van individuen) valt steels minder op en onlangs hebben we een referendum gehad over de zogenaamde ‘aftapwet’. Kortom privacy is hot. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat voor 25 mei aanstaande gepland. De AVG is van toepassing op geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen (art 2 lid 1). In deze workshop gaan we in op de achtergrond en inhoud van de AVG en gaan in praktische zin in op de vragen: en wat betekent dat dan voor de gemeentelijke organisatie en wat betekent dit voor de medezeggenschap.

Tip: volg deze training samen met de hr-medewerker(s) van jouw organisatie.

WERKPLEZIER

“De kunst is om zulk leuk werk te hebben dat je elke maand verrast bent dat je er voor betaald krijgt” (Loesje). Nadat we helder hebben gemaakt wat we onder werkplezier verstaan, gaan we in deze workshop op zoek naar vijf manieren om werkplezier en zakelijk succes te vergroten.

WERKNEMER VOERT REGIE

Duurzame inzetbaarheid, gezond werken, et cetera zijn thema’s die ook bij gemeentelijke organisaties spelen. We bespreken een methode voor duurzame inzetbaarheid door ‘het eigendom’ over duurzame inzetbaarheid aan de medewerker zelf terug te geven. Aan de hand van het model C6 gaan we in zes stappen hier naar op zoek.

Met deze workshop worden de medezeggenschappers ook geprikkeld en uitgedaagd om anders tegen een arbeidscontract -dat we voor deze workshop als een georganiseerd probleem bestempelen- aan te kijken.

Ja, ik wil een offerte voor een zomertraining!

Geef in het tekstveld aan welke modules jouw OR wil volgen. Alles is mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld met verschillende OR-leden naar de module AVG gaan en ook je hr-collega meenemen, en met het DB de module ‘vergadertechnieken’ volgen.

  • WIE KUNNEN WE DE OFFERTE STUREN
  • DD dash MM dash JJJJ
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.