Home > Advies > Veiligheid, gezondheid en welzijn

Veiligheid, gezondheid en welzijn

Uit onderzoek is gebleken dat emotionele belasting steeds vaker voorkomt onder werkend Nederland, waarbij werkdruk en de onbalans tussen werk en privé als belastend wordt ervaren. De aanpak van werkdruk is een van de speerpunten van Inspectie SZW. Gezondheid, veiligheid en welzijn zijn de drie gebieden waar de OR bijzondere rechten en plichten heeft. Hoe zet je dit op je agenda?

MZ Services komt dagelijks met organisaties in aanraking die met werkdruk aan de slag willen. Het ontbreekt hen echter vaak aan de middelen en mogelijkheden om de problemen rond werkdruk in kaart te brengen en te vertalen naar een concreet plan van aanpak. Wat ons betreft ligt hier een belangrijke taak voor de OR om deze handschoen op te pakken.

Relevante artikelen uit de WOR en vaak ook uit de CAO ‘verplichten’ de OR niet alleen actief regie te voeren op het voorkomen en aanpakken van psychosociale arbeidsrisico’s (zoals werkdruk), maar geven de OR ook de juiste aanknopingspunten om het heft zelf in handen te nemen.

Neem als OR de regie op het in beeld brengen en aanpakken van werkdruk

MZ Services ondersteunt OR-en om invulling te geven aan deze rol. Ons aanbod kent verschillende mogelijkheden en varieert van het faciliteren van de start van een werkdrukonderzoek zodat de OR het geheel in eigen beheer kan doen tot het volledig uitbesteden daarvan. De uitkomsten van het werkdrukonderzoek kunnen wij objectiveren doordat we jullie onderzoekresultaten kunnen vergelijken met een referentiebestand en met de uitkomsten van andere organisaties.

Charlotte van Beek

Elke aanpak leidt tot inzicht in de werkdruk, de oorzaken daarvan én vooral ook naar concrete voorstellen ter verbetering.

Onze adviseurs bespreken graag de mogelijkheden voor jouw OR.

Ons team
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Menno Robert coach
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Menno Robert coach
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier
Dominique Coppens officemanager
Walter Gouw adviseur - trainer
Patrick Hüngens adviseur - trainer
Charlotte Merkx-Muller adviseur - trainer
Coen Nuijten adviseur - trainer
Maria Lagerwerf
Wieteke Krol adviseur - trainer
Niek van Keulen adviseur - trainer
Elaine Stevens adviseur - trainer
Charlotte van Beek adviseur - trainer
Didi Verhagen adviseur - trainer
Bas Torjuul adviseur - trainer
Menno Robert coach
Beate van den Oord financieel manager
Jaimy Rutters financieel medewerker
Klik hier