Voor alle sectoren actueel

Het arbeidsvoorwaardenmenu dat MZ Services voor jullie samenstelde is een modulair cursusprogramma dat zorgt dat jouw ondernemingsraad op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en kan functioneren als volwaardig gesprekspartner. Schrijf jouw OR in voor een training arbeidsvoorwaarden.

Zorg

De aantrekkelijkheid van de zorgsector – en dus van werkgevers – is cruciaal. Deze aantrekkelijkheid is van veel zaken afhankelijk. Eén daarvan – en niet de minst belangrijke – betreft het niveau van de arbeidsvoorwaarden. De OR speelt hier een steeds belangrijkere rol.

Overheid

De WNRA beïnvloedt de manier waarop de arbeidsvoorwaarden binnen de overheid tot stand komen. Waar nu nog een ‘gestructureerd’ vakbondsoverleg op lokaal niveau is, is de kans is groot dat de OR een belangrijke rol krijgt bij het vaststellen van arbeidsvoorwaardelijke regelingen.

Profit

De vakbonden zijn nog in the lead voor de cao. Maar onder druk van teruglopende ledenaantallen en veranderende visies op arbeidsvoorwaardenvorming komt de OR bij veel sectoren en organisaties in een nieuwe positie terecht: die van onderhandelaar over arbeidsvoorwaarden!

Wat ons opvalt…

MZ Services komt al vele jaren bij veel organisaties en OR’en over de vloer. En ons valt steeds meer en meer op dat:

1. Het cao-landschap verandert

Er is sprake van meer differentiatie en decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming.

2. Doordat de economie aantrekt ontstaat er meer loonruimte

De bonden, maar ook de politiek en zelfs verschillende werkgeversorganisaties geven aan meer ruimte te zien/willen voor loonstijging.

3. De vergrijzing zet door

De vergrijzing zet door, de uitstroom neemt toe en tegelijkertijd trekt de economie aan, met als gevolg krapte op de arbeidsmarkt.

4. Er is meer behoefte aan maatwerk

We zien steeds meer vraag naar maatwerk, op individueel niveau maar zeker ook op collectief niveau.

Volg daarom een training

Deze ontwikkelingen zorgen voor verschuivingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. OR’en gaan steeds vaker in gesprek met de bestuurder over de invulling hiervan. Zorg dat je als OR goed bent voorbereid op alles wat met arbeidsvoorwaarden te maken heeft.

Bekijk hieronder het menu met alle smaken aan trainingen en onderwerpen die je nodig hebt om mee te praten over arbeidsvoorwaarden en de rol van onderhandelaar op je te nemen.

Arbeidsvoorwaarden

Algemene training van 1 dag, voor de OR die zijn inzet gaat bepalen en een keuze moet maken uit de verschillende actuele thema’s. Deze worden op hoofdlijnen aangestipt:

 • Beloning (vaststellen inzet en varianten).
 • Loopbaan (ontwikkeling, scholing, carrièrepatronen, levensfasen, carrièrefasen, duurzame inzetbaarheid, SPP).
 • Arbeidstijden / werk-privé balans / “minder is het nieuwe meer”.
 • Pensioen.
 • Individuele keuzemogelijkheden/maatwerk: hoe ver ga je daarin?
 • Vraag deze training aan

Onderhandelen

Algemene training van 1 dag, gericht op vaardigheid onderhandelen voor de OR, met aandacht voor:

 • Hoe bepaal je een inzet? Welke afwegingen maak je daarbij t.a.v. kwantitatieve en kwalitatieve thema’s?
 • Hoe betrek je de achterban?
 • Hoe verloopt een onderhandelingsproces?
 • Hoe bepaal je je grenzen en hoe bewaak je die?
 • Een resultaat! En dan?
 • Lees het whitepaper over onderhandelen.
 • Vraag deze training aan

Verdieping loonvorming

Thematraining van ½ dag. Gericht op het bepalen van een looneis:

 • Hoe bepaal je wat redelijk is?
 • Welke criteria gelden daarbij?
 • Waar moet je rekening mee houden (fiscaal, pensioentechnisch, v.w.b. sociale uitkeringen, etc)?
 • Wat zijn looncomponenten? Is dat alleen het salaris? Of is er meer?
 • Beloningssysteem: periodieken? Prestatiebeloning? Koppelen aan beoordelingen? Zo ja, welke systemen zijn er? Winstdeling?
 • Vraag deze training aan

Verdieping loopbaanontwikkeling

Thematraining van ½ dag. Gericht op het kwalitatieve onderwerp ‘loopbaanontwikkeling, scholing, vorming, en carrièreperspectief’:

 • Waar gaat het over? Waar liggen grenzen van dit thema?
 • Wat werkt? En wat niet?
 • Moet iedereen ontwikkelen? Hoe ver ga je daarin?
 • Koppeling aan privésituatie (werk-zorg, werk-privé)
 • SPP als basis voor wenselijkheid/noodzaak van ontwikkeling
 • Duurzame inzetbaarheid.
 • Vraag deze training aan

Verdieping arbeidstijden – balans werk-privé

Thematraining van een ½ dag waarbij het actuele thema t.a.v. de combi werk-privé centraal staat.

 • Wat is de trend?
 • Minder is het nieuwe meer, en kwaliteit van leven boven hoog inkomen?
 • Werknemersbelang versus werkgeversbelang.
 • Wat is wenselijk bij 7/24 bedrijven, roostersystematiek, Arbeidstijdenwet. Arbo?
 • Zorgtaken versus werk? Hoe te regelen?
 • Wat kost het en wat is het ons waard?
 • Vraag deze training aan

Verdieping pensioen

Thematraining van 1 dag. Bedoeld voor OR’en die te maken krijgen met vernieuwing van het pensioencontract of de wens/noodzaak om te komen tot een nieuw pensioensysteem.

 • Wat is de actualiteit? Welke problemen zijn er op dit moment? Wat zegt de wetgever?
 • Welke systemen zijn er?
 • Wat kost het?
 • Wat zijn de risico’s? Voor wie zijn die?
 • Wat zijn de vooruitzichten?
 • Welke afwegingen kun je maken en hoe bepaal je wat goed is?
 • Vraag deze training aan

Verdieping individuele keuzemogelijkheden

Thematraining van 1 dag. Bedoeld voor OR’en die overwegen om hun arbeidsvoorwaardenpakket maximaal te flexibiliseren.

 • Wat bedoelen we precies?
 • Hoe ver kun je gaan? Hoe ver mag je gaan?
 • Welke voorbeelden zijn er op dit moment?
 • Welke arbeidsvoorwaarden kun je kapitaliseren?
 • Welke fiscale mogelijkheden zijn er?
 • Hoe voer je een dergelijk systeem in?
 • Vraag deze training aan

Speciaal voor de overheid

Gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Thematraining van twee dagdelen. Specifiek voor OR’en bij overheidsorganisaties. Op 1 januari 2020 treedt de Wnra in werking, wat betekent dat de ambtelijke aanstelling verdwijnt, ambtenaren een de arbeidsovereenkomst krijgen naar burgerlijk recht, het cao-recht van toepassing wordt, etc.

 • Wat houdt de Wnra eigenlijk precies in?
 • Is er een kans dat het GO verdwijnt?
 • Wat zijn de verschillen tussen een aanstelling en een arbeidsovereenkomst?
 • Wat regelt de wet en wat kan er lokaal worden geregeld?
 • Wat is de positie van de individuele ambtenaar?
 • Wat gebeurt er als er een cao komt? Is er ook een kans dat er géén sector-cao’s (voor gemeenten, provincies, waterschappen, rijk, etc.) komen?
 • Wat kan de OR nu al doen? Zijn er nu al zaken waarmee rekening gehouden moet worden?
 • Vraag deze training aan

Vraag direct een offerte aan voor jouw training arbeidsvoorwaarden

Kom je als OR wel eens in de onderhandelpositie? Vraag dan een offerte aan en kom goed voor de dag.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.