MZ Services maakt eigenaarschap tastbaar

Medezeggenschap draagt als werknemersvertegenwoordiging al meer dan honderd jaar bij aan de ontwikkeling van organisaties. De context en als gevolg daarvan organisaties zijn echter enorm veranderd. De trend is ‘transparantie’, ‘vertrouwen’, ‘samen’, ‘duurzaam’. Op strategisch niveau komt de klant/burger centraal te staan en is snelle oplevering van hoog kwalitatieve en vernieuwende producten en/of diensten belangrijk; de druk op innovatie is hoog.

Autonomie aansturen

De organisatie en dus de medewerkers moeten wendbaar zijn om deze continue ontwikkeling bij te blijven. Dit vraagt om een bijpassende leiderschapsstijl die meer richtinggevend en dienend is aan het autonome (en in sommige gevallen zelfsturende) team. Om autonoom, flexibel en vernieuwend te kunnen opereren als team, zijn vaardigheden als samenwerken, kennis delen, communiceren, reflecteren en zelfbewustzijn van belang.

Het vraagt om medewerkers die met die vaardigheden eigenaarschap tonen en verantwoordelijkheid en initiatief nemen.

Dat zijn mooie perspectieven maar hoe maak je die ontwikkeling praktisch?

Door de MZ klimaattest krijgt jouw organisatie inzicht in de ‘score’ op het klimaat voor het nemen van eigenaarschap.
Didi Verhagen - expert in eigenaarschap

Bij ieder probleem..

Hoe creëren we als organisatie een klimaat waarin medewerkers eigenaarschap, persoonlijk leiderschap kunnen tonen, betrokken en bevlogen zijn en we daardoor het aanwezige potentieel optimaal benutten?

Werkgevers zijn op zoek naar nieuwe competenties en voeren een strijd om de beste arbeidskrachten. Maar wat nou als je een klimaat kunt creëren in jouw organisatie dat ervoor zorgt dat de beste mensen zichzelf aandienen. En tegelijkertijd ervoor zorgt dat jouw collega’s die benodigde competenties ontwikkelen zodat ze bijdragen aan de ontwikkeling en het succes van de organisatie?

..past een oplossing

Je wilt als organisatie medewerkers die eigenaarschap tonen. Eigenaarschap is de mate waarin medewerkers individueel verantwoordelijkheid nemen voor hun taak en het resultaat ervan, meedenken, flexibel en oplossingsgericht zijn en in vrijheid en autonoom opereren en kwaliteiten ontplooien. Het stimuleren van eigenaarschap vereist echter wel een praktische aanpak. Welke aanpak het meest geschikt is voor jouw organisatie? Dat wordt duidelijk met de MZ klimaattest*.

* Ons theoretisch model is wetenschappelijk onderbouwd en de onderzoekstool is in samenwerking met het vooraanstaande onderzoeksbureau Motivaction tot stand gekomen. 

De onderzochte facetten

Met dit instrument tonen we aan hoe het klimaat voor het nemen van eigenaarschap is binnen de organisatie. Voelen werknemers de betrokkenheid en verantwoordelijkheid om het beste uit zichzelf te halen? En maakt de organisatie dat ook mogelijk voor ze? Waar liggen verbeterpunten? Het uiteindelijke doel is om een klimaat te creëren wat het persoonlijk leiderschap op het werkgeluk, de prestaties van medewerkers en daarmee de organisatie naar een hoger plan tilt.

Onderzochte facetten – bron: Motivaction

Het ideale klimaat voor de medewerker om bij te dragen aan de ontwikkeling van een organisatie heeft verschillende facetten. Met de MZ klimaattest onderzoeken we deze facetten en maken we inzichtelijk waar extra aandacht aan besteed mag worden.

Inspanning en resultaat

Het duurt ongeveer 10 minuten voor een medewerker om de online vragenlijst in te vullen waarbij anonimiteit uiteraard is gewaarborgd. MZ Services neemt het hele proces van uitvragen, ophalen en analyseren uit handen.

De uitkomst van de MZ klimaattest levert op organisatie-, afdeling- of teamniveau een ‘foto’ van de organisatie met een score voor eigenaarschap afgezet tegen een landelijk gemiddelde. In onze rapportage wordt duidelijk op welke factoren verbetering mogelijk is om de mate van eigenaarschap te verhogen binnen de organisatie. Onze organisatieadviseurs presenteren middels een interactieve workshop de resultaten aan een groep stakeholders en benoemen knel- en ontwikkelpunten. Samen maken we vervolgens een plan van aanpak hoe we tot een optimale mate van eigenaarschap kunnen komen in jouw organisatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Stuur Didi een mailtje met daarin jouw naam, de naam van je organisatie en jullie grootste uitdaging. Dan neemt zij contact met je op met het stappenplan dat bij jullie past.
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.