MZ Services helpt jouw OR met concreet beleidsadvies

23 mei 2016

Tijdens een trainingsdag bij MZ Services zetten we gezamenlijk een beleidsadvies op papier dat je direct in de praktijk in kunt zetten. We helpen je graag.

Ondernemingsraden in de zorg hebben een ingewikkelde taak. In gemiddeld slechts vier uur per week dienen de OR-leden beslissingen te maken over kwesties waarbij vaak wel tien partijen participeren in de discussie. Voor de OR van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) is dit niet anders. Inge van den Ende, ambtelijk secretaris: “MZ Services heeft ruime ervaring in de zorg en begrijpt de problematiek waar wij tegenaan lopen.”  

Een dikke tien op het rapport

“Onze OR had een trainingsdag onder leiding van Didi Verhagen. Ik kan alleen maar lovend zijn over haar manier van aanpak. Als ik haar een cijfer zou mogen geven, was het een tien. De OR-leden hebben vertrouwen in haar en Didi haalt het beste in hen naar boven. Ze kijkt naar iemands persoonlijke situatie. Bij eventuele valkuilen schiet ze te hulp, luistert ze goed naar wat diegene graag wil en komt ze met nuttige adviezen.”

Met een beleidsadvies de deur uit

“Bij andere adviesbureaus leiden trainingsdagen vaak niet op de dag zelf tot een concreet beleidsadvies, dat is frustrerend. Didi’s aanpak stelt ons in staat om direct keuzes te maken. Ze interviewde onze medewerkers daags voor de cursus en stelde naar aanleiding daarvan in overleg met mij diverse scenario’s samen. Hierdoor hoeven we niet meer op de cursusdag zelf te discussiëren over mogelijke situaties, deze zijn immers al van tevoren besproken en uitgewerkt. We kiezen tijdens de training voor een scenario wat diezelfde dag tot een compleet beleidsadvies wordt uitgewerkt. De OR kan de eerstvolgende vergadering direct aan de slag met dit plan.”

Hulp bij het samenstellen van een nieuwe OR

“Als er een nieuwe OR vormgegeven wordt, is het belangrijk een nieuwe missie, visie en strategie te bepalen. Ook hier biedt MZ Services een helpende hand. Een bijeenkomst begint met een voorstelrondje waarin alle nieuwe OR-leden hun persoonlijke visie delen. De trainingsleider pikt hier de gezamenlijke drijfveren van het team uit en vat deze samen tot een missie, visie en strategie in de eigen woorden van de OR. Zo heb je alles direct op papier.”

Een waardevolle sparringspartner

“Ik ervaar MZ Services als een zeer behulpzame partner. Als er een vraagstelling is die niet specifiek werd benoemd op de trainingsdag, maar waar ik wel antwoord op nodig heb, kan ik altijd bellen om te sparren. Ze zijn altijd bereid even over mijn schouder mee te kijken en me te adviseren.”

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.