Verbind Big Five for Life van de organisatie aan die van medewerkers

12 november 2020

Door: Charlotte Muller  

Onlangs financierde ABGL, zusterorganisatie van MZ Services, het motorrijbewijs van een collega zodat hij vrijwilligerswerk in Indonesië kon blijven doen. Waarom? Om te helpen bij het realiseren van zijn Big Five for Life. Oftewel: zijn vijf belangrijkste levensdoelen. Hiermee creëert ABGL een grote betrokkenheid bij de organisatie. Het gevolg? Gemotiveerde medewerkers die met plezier bijdragen aan het verwezenlijken van de bedrijfsdoelen van ABGL. Haal als OR inspiratie uit de theorie van de Big Five for Life. Ik leg je uit hoe je de levensdoelen van medewerkers inzet. 

Met organisatieopstellingen plaats je collega’s letterlijk in een ruimte en zie je wat dat betekent voor de relatie.De RVB en Big Five for Life

De Big Five for Life heeft niets te maken met de vijf dieren die je spot op safari. Het is een methode waarbij de vijf belangrijkste levensdoelen van een persoon centraal staan. Hiermee krijgt iemand focus op wat echt belangrijk is in zijn leven en werk. Daarmee ontdek je jouw Reden van Bestaan (RVB).  

Niet alleen mensen hebben een RVB, maar iedere organisatie ook. Zo is de RVB van MZ Services het bevorderen van medezeggenschap. Eén van de Big Fivefor Life die daarbij hoort, is vooroplopen op het gebied van organisatieontwikkeling en advies.Werknemers met een Big Five for Life waarin het doel ‘anderen adviseren en motiveren’ in terugkomt, passen daarom bijvoorbeeld uitstekend bij MZ Services. 

Het is belangrijk dat de hele organisatie deze bestaansreden ondersteunt. Als alle collega’s dezelfde stip aan de horizon hebben als het bedrijf waarin ze werken, krijg je een betrokken en gemotiveerd team. De productiviteit in het bedrijf stijgt, en het verloop daalt. En dat zorgt voor betere resultaten en meer winst. De Amerikaanse John Strelecky bedacht de Big Five for Life en zette deze theorie uiteen in meerdere boeken. 

De rol van de OR

Wat als je er als OR voor zorgt dat de Big Five for Life van jullie collega’s, (deels) vervuld wordt door de RVB van het bedrijf? Sterker nog: dat ze betaald krijgen voor werk waar ze zoveel voldoening uit halen dat het bijdraagt aan hun reden van bestaan? Dan creëer je gelukkige werknemers met hart voor de zaak.  

In het bij elkaar brengen van de persoonlijke en bedrijfsmatige Big Five for Life, ligt een belangrijke rol voor de OR.
Charlotte Muller, trainer/adviseur MZ Services

Hoe doe je dat?

Om te beginnen gaat de OR in gesprek met de directie en het managementteam van de organisatie om de RVB en bijbehorende belangrijkste bedrijfsdoelen helder te hebben. Een doel van MZ Services kan bijvoorbeeld zijn om een x-aantal OR’en per maand te adviseren met een vast team van medewerkers.  

Daarvoor is een laag verloop onder het personeel nodig zodat de kennis en kunde in huis blijft. Een manier om het verloop laag te houden, is elke collega gemotiveerd houden door tegemoet te komen aan zijn of haar eigen Big Five for Life. Zoals ABGL bij de collega met het motorrijbewijs deed. 

Charlotte Muller

“Vanuit mijn rol als coach bij ABGL ondersteun ik werknemers bij het inzetten van hun Big Five for Live. En als trainer en adviseur bij MZ Services adviseer ik jullie als OR hoe je zorgt voor medewerkers die passen bij de RVB van de organisatie.” Benieuwd naar een training van Charlotte?

Toets het aan de Reden van Bestaan

Als de RVB en doelen helder zijn, toetst de OR hier de bedrijfsprocessen aan. Stel onder andere deze vragen: 

  • Is de visie van de organisatie helder?  
  • Heeft iedereen dezelfde stip op de horizon?  
  • Werken alle collega’s daar, op een manier die ze zelf als plezierig ervaren, naartoe? 

Dat is iets dat de OR telkens kan onderzoeken.  

Is het antwoord op al deze vragen ‘ja’, dan zitten jullie op de goede weg. Zo niet, breng in kaart wat veranderd moet worden en ga hierover in overleg. Zit een collega niet op zijn plek? Onderzoek samen wat ervoor zorgt om hem wel de juiste rol te geven.  

Tip: stel de RVB en bedrijfsdoelen op en visualiseer deze. Op een bord in de vergaderruimte, op alle visitekaartjes en in de e-mailhandtekeningen. Zo maak je de doelen voor alle collega’s concreet en weet iedereen elke dag waarvoor hij of zij het doet. 

Meer maatwerk leveren

Wil je nog meer maatwerk leveren? Adviseer de directie om te kijken in hoeverre het bedrijf kan inspelen op de persoonlijke wensen van personeel. Denk aan de collega van ABGL die zijn reizen naar Indonesië kon combineren met het werk in Nederland. Dat gaat dus verder dan een passend salaris en genoeg vakantiedagen. Dat lijkt op het eerste gezicht wat overdreven. Maar die investering betaalt zich ook uit doordat de productiviteit stijgt. 

Het vergt van een werkgever dat hij in een sollicitatiegesprek niet alleen vraagt naar competenties, vaardigheden en ervaring, maar naar de persoonlijke doelen. Matchen die van de sollicitant aan die van het bedrijf, dan vergroot je de kans op een succesvolle en duurzame samenwerking. 

De Match-methode van MZ Services

De theorie van de Big Five for Life komt overeen met die van onze Match-methode. Die gaat ervan uit dat de ambitie van de organisatie  matcht met de resultaten en het gedrag van de medewerkers. Dat vinden we belangrijk bij MZ Services. Niet alleen om productiviteit binnen een organisatie te verhogen, maar ook het werkgeluk een handje te helpen.  

Passen jullie medewerkers bij de Reden van Bestaan van de organisatie? Check het met onze Match-methode.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.