Amerikaanse CEO’s kiezen voor duurzaam ondernemen

15 oktober 2019

Door: Didi Verhagen

Amerika is het land van het kapitalisme, met president Trump als opper-kapitalist aan het roer. Amerikaanse concerns zijn van de korte adem, snelle winst. Ik was super positief verrast toen het Financieel Dagblad berichtte dat de Business Roundtable – een club waartoe ondernemingen als Amazon, Apple en Coca-Cola behoren –  voortaan andere waarden dan alleen aandeelhouderswaarde voorop stelt. Deze focus op duurzaam ondernemen is mooi nieuws, ook voor jouw OR. 

Verschillen tussen het Angelsaksische en Rijnlands model

Van oudsher hangen met name de Amerikanen en Britten het Angelsaksische businessmodel aan. Dit is geldgedreven en draait om efficiënt, goedkoop en snel produceren. In Europa hangen we juist het Rijnlands model aan, dat streeft naar harmonie tussen winst en de maatschappij. 

Zeker voor OR’en met buitenlandse moederbedrijven blijkt het vaak lastig om elkaar te vinden wanneer de neuzen niet dezelfde richting in staan. De onderliggende waarden ten aanzien van ‘organiseren’ verschillen gewoonweg best veel tussen culturen. 

Een inspirerende boodschap

Didi VerhagenDat Amerikaanse concerns een ommezwaai maken, is op zijn minst opvallend. Critici vinden het greenwashing, maar ik denk dat het mooi is dat organisaties zich zo openlijk verbinden aan een nieuwe manier van denken. Voor mij zegt het dat zeggenschap en medezeggenschap steeds meer dezelfde ambitie ten aanzien van duurzaam ondernemen delen. En dat het optimistische idealisme van MZ Services zo gek nog niet is. 


Artikel 28

Artikel 28 van de WOR zegt dat jouw OR een maatschappelijke verplichting heeft. Jullie moeten zaken als gelijke behandeling, zorg voor milieu en veiligheid stimuleren. Dat gezegd hebbende, vinden OR’en het vaak moeilijk om écht iets met het stimuleringsartikel te doen. Nu is er een aanleiding, actualiteit om bijvoorbeeld met een initiatiefvoorstel te komen.

Nieuwe ambitie?

OR’en van internationale bedrijven hebben het doorgaans niet gemakkelijk. Vertel een Amerikaan dat medewerkers in Nederland mogen meepraten over de bedrijfsvoering en er is een grote kans dat hij je niet gelooft. Nu de Business Roundtable openlijk een nieuwe koers gaat varen, schept dit mogelijkheden voor jou als OR van een internationaal concern. 

Natuurlijk brengt het van vandaag op morgen geen enorme veranderingen teweeg, maar het zorgt wel voor nieuwe gespreksstof. Deze bedrijven committeren zich openlijk aan een aantal waarden. Zie jij dit terug in je organisatie? Mijn advies: ga het gesprek aan en kijk hoe je gezamenlijk meer kunt bereiken. 

Ook in Nederland maakt medezeggenschap een transformatie door. 

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.