EOR gebruik je positie los van de rechten die je hebt  

Door: Walter Gouw 

De afgelopen jaren ging het gesprek vaak over de rechten, plichten en bevoegdheden van de Europese Ondernemingsraad (EOR)Wat mij betreft mogen we het gesprek meer focussen op de kern waar de EOR over mag gaan. Dat is namelijk de corporate strategy, oftewel de bedrijfsstrategie. Ook al zitten verschillende vestigingen van het bedrijf in andere landen, onderwerpen die linken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen gelden voor hen allemaal. Voer daar het gesprek over. 

Het recht op een EOR ontstaat wanneer een organisatie in minimaal twee landen is gevestigd en minstens duizend medewerkers heeft. In beide landen moeten zeker 150 werknemers actief zijn. Ieder land stuurt één of twee delegaten naar de EOR-vergadering die minimaal eens per jaar plaatsvindt.

Een scherpe visie sterker dan rechten

De EOR heeft adviesrecht over grote beslissingen als grote investeringen of een nieuwe werkwijze binnen het bedrijf. Volgens mij ligt de focus te veel op de strijd om meer bevoegdheden. Maar eigenlijk moet je als EOR verder kijken dan dat waar je het adviesrecht op hebt.  

Naar mijn idee is een sterke visie en uitgewerkt plan meer waard dan je rechten. Zodra de ideeën van waarde zijn voor het centraal management, wegen rechten niet zo zwaar meer. Til dus niet te zwaar aan wat je als EOR officieel mag, maar kijk vooral naar wat jullie voor de organisatie kunnen betekenen. Mijn advies zou zijn: ga voor gedegen advies en focus op thema’s rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar komt de organisatie verder mee.  

Als EOR heb je recht op één vergadering met het centraal management per jaar. Maar je bent vrij om vaker met elkaar te overleggen. Op die manier kun je maatschappelijk verantwoorde thema’s agenderen, bespreken en er een gedegen advies over uitbrengen wat van toegevoegde waarde is voor de organisatieMet dat op zak is het centraal management zeker bereid vaker met jullie om de tafel te zitten. 

Proactief meedenken

Je zou jezelf als EOR veel meer op de kaart kunnen zetten door met elkaar na te denken over toegevoegde waarde voor de organisatie. Wat in ieder land geldt, is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zou het belangrijkste op de agenda moeten zijn.  

Wanneer jullie een duidelijke visie uitwerken over bijvoorbeeld het thema diversiteit, is dit waardevol voor het centraal management. Wanneer de EOR hiermee komt, wordt dit namelijk uitgedragen door alle vestigingen en staat iedereen erachter. Dat is veel waard. 

Denk samen na over zaken als klimaat, duurzaamheid en diversiteit. Deze thema’s zijn overal belangrijk. Als EOR kun je hierin het verschil maken. Doordat het er in ieder land anders aan toegaat rondom deze thema’s kun je van elkaar leren. Daaruit kun je een overkoepelend advies uitbrengen wat door de hele organisatie wordt doorgevoerd. Zo’n overkoepelend advies is echt een toegevoegde waarde voor heel het bedrijf. Eén duidelijke strategie is namelijk een goede lijn om overal aan te houden zodat de corporate strategy in iedere vestiging wordt uitgedragen. 

Walter Gouw

Vond je dit interessant?

Walter vertelde eerder al over goed werkgeverschap, en wat dit inhoudt. 
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.