De werving en selectie van een nieuwe bestuurder

20 juni 2019

Door: Niek van Keulen

Als jouw organisatie toe is aan een nieuwe bestuurder, dan is het uitermate belangrijk dat de OR zich hierover buigt. Niet alleen omdat je volgens artikel 30 van de WOR adviesrecht hebt, maar ook omdat deze persoon invloed heeft op de gehele koers van het bedrijf. Ik vertel je hoe jouw ondernemingsraad dit kan aanpakken.

Ga aan de tafel met belanghebbenden

Dat je ergens recht op hebt, betekent niet dat je het krijgt. Zeker in internationale concerns wordt er nog wel eens vergeten om jullie OR erbij te betrekken. Het is daarom zaak scherp te blijven. Trek aan de bel zodra jij lucht krijgt van het vertrek van jullie bestuurder. Ga naar de raad van commissarissen, raad van toezicht of andere belanghebbenden en geef aan dat je adviesrecht hebt en je graag een gesprek wil met eventuele kandidaten.

Stel je van meet af aan professioneel op. Zo vergroot je de kans dat een nieuwe bestuurder jullie direct serieus neemt.
Niek van Keulen, adviseur-trainer MZ Services

Denk na over wat jullie bedrijf zoekt in een nieuwe bestuurder

Als het is gelukt om een gesprek te arrangeren, is het essentieel om je goed voor te bereiden. Bedenk waar de organisatie nu staat en waar jullie de komende jaren heen willen. Zoek vervolgens uit welke kwaliteiten en competenties een nieuwe bestuurder hiervoor in huis zou moeten hebben. Stel prioriteiten en kies er maximaal 3. Dat houdt het overzichtelijk.

Ga aan de hand van de profielschets gericht in gesprek

Zie dit gesprek als een soort informeel sollicitatiegesprek waarop je je goed moet voorbereiden. Bedenk gerichte vragen die aansluiten bij de competenties die je hebt bedacht. Zo houd je de controle over het gesprek. Vergeet niet om door te vragen naar concrete voorbeelden uit het verleden van de bestuurder. Zo voorkom je dat je je laat overbluffen door een mooi fantasieverhaal. Gebruik hiervoor een slimme vraagmethodiek als STAR.

Check, check, dubbel check
Jij wilt zeker zijn dat de potentiële nieuwe bestuurder uit het juiste hout gesneden is. Informeer daarom naar mensen die hem of haar kennen op dit gebied, zoals de OR uit het vorige bedrijf. Vraag de kandidaat of je contact met hen mag opnemen.

Steek de koppen bij elkaar

Gebruik de verkregen informatie om te bepalen of dit de juiste persoon is om jullie bedrijf te leiden. Breng hierover een gefundeerd advies uit aan degene die de nieuwe bestuurder benoemt. Lever dit schriftelijk aan, maar probeer jullie argumenten ook mondeling toe te lichten. Zo grijpt jullie OR meteen de kans aan om een relatie op te bouwen met andere invloedrijke belanghebbenden in de organisatie.

Leer hoe je jouw bestuurder effectief beïnvloedt.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.