Wat zijn de voornemens van jouw OR?

Het nieuwe jaar is begonnen en om je heen hoor je vaak dat iedereen goede voornemens heeft. Wat zijn de voornemens van jouw OR?

Goede voornemens bedenken is makkelijk, maar ermee starten en volhouden lijkt in de praktijk lastig. Maak je een agenda voor de rest van het jaar, laat je onderdelen standaard terugkomen? En hoe stel je je doelen? Allemaal vragen waar je als OR mee aan de slag kunt.

Door: &Gommer Pensions Group

Pensioen op de agenda – een goed voornemen

Onze tip is om zeker het Pensioen op de agenda zetten. Uit ervaring weten wij dat pensioen als lastige materie wordt ervaren. De berichten in de media over de Wet Toekomst pensioenen (WTP) het afgelopen jaar hebben daar ook geen positieve bijdrage aan geleverd. Dit neemt niet weg dat er in de komende periode toch aandacht aan besteed moet gaan worden.

Daarmee bedoelen we, ga je als ondernemingsraad verdiepen in het pensioen van jou en je collega’s. De Wet Toekomst Pensioenen raakt, vroeg of laat, alle werknemers. Met ‘pensioen’ als vast punt op de agenda dan weet je zeker dat het uitgestelde salaris van jou en je collega’s de aandacht krijgt, die het verdient.

Goede voorbereiding is het halve werk

In het artikel ‘Kennis is kracht’ van Patrick Hüngens en Jan van Harten geschreven over pensioen en de wijzigingen. In het 10-stappenplan is inzichtelijk gemaakt hoe de pensioenregeling aan te passen naar de Wet Toekomst Pensioenen. Wil je het stappenplan bekijken? Download het stappenplan

De eerste stap is investeren in kennis. Wij adviseren om dit gezamenlijk te doen met alle OR-leden. Samen weet en bereik je tenslotte meer dan alleen. Wij adviseren om dit gezamenlijk te doen met alle OR-leden. Samen weet en bereik je tenslotte meer dan alleen. Daarnaast heeft het een positief effect op de bewustwording en gedragenheid en zorgt het, op een later moment, voor een soepele besluitvorming.

Met behulp van het WTP 10-stappenplan en de pensioenkennis, kun je starten met het maken van een projectplan. In een projectplan beschrijf je de volgende aandachtspunten.

1. Wat is jullie doel?
2. Wat is het beoogde eindresultaat? Wanneer is het een succes?
3. Welke randvoorwaarden en eisen worden er gesteld? Bijvoorbeeld door de werkgever.
4. Hoe ga je het project ‘aanpassing pensioenregeling’ aanpakken? Denk aan middelen, personeel, budget en tijd/planning.
5. Welke activiteiten moet je hiervoor uitvoeren? Vergeet hierbij de communicatie richting de achterban niet.
6. Welke risico’s zouden dit project kunnen hinderen? Identificeer risico’s, aannames en beperkingen, oftewel de eventuele valkuilen en tegenslagen die je kunt tegenkomen.

Kennis van buitenaf

Een van de onderdelen van het projectplan is oriënteren op het inschakelen van een extern pensioenadviseur. De werkgever zal een pensioenadviseur inschakelen. Als ondernemingsraad heb je ook het recht om je te laten adviseren door een expert.

Zodra je als ondernemingsraad alles in beeld hebt gebracht, is het tijd om een pensioenwerkgroep samen te stellen. Een pensioenwerkgroep bestaat meestal uit een aantal stakeholders. In de regel betekent dit een paar vertegenwoordigers van de werkgever, een aantal afgevaardigden van de ondernemingsraad en de externe pensioenadviseurs.

Bovengenoemde acties vormen de basis om het project ‘Aanpassen van de pensioenregeling naar de WTP’ te starten. In het volgende blog gaan we uitgebreid in op stap 2. Hierbij staat het in kaart brengen van huidige contracten en deadlines centraal alsmede een inschatting maken van de impact die het aanpassen van de pensioenregeling met zich mee kan brengen.

In het 10-stappenplan is inzichtelijk gemaakt hoe de pensioenregeling aan te passen naar de Wet Toekomst Pensioenen. Wil je het stappenplan bekijken?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.