Volg een starttraining voor jouw ondernemingsraad

07 mei 2018

Door: Walter Gouw

Zoals de mise en place voor een kok essentieel is om een diner soepel te laten verlopen, doet een nieuwe ondernemingsraad er goed aan zich voldoende voor te bereiden. Zo draai je snel volwaardig mee. Onder het credo beter voorkomen dan genezen, raden wij iedere OR aan een starttraining te volgen.

Enthousiast aan de slag

Een goed begin is het halve werk en dat geldt zeker voor OR-leden. In hun enthousiasme nemen nieuwelingen vaak volstrekt onbedoeld een verkeerde afslag. Bij aanvang van een nieuwe zittingsperiode hebben de nieuwe OR-leden soms nog onvoldoende in de vingers he het medezeggenschapsspel gespeeld moet worden. Dat kan binnen de OR maar ook bij de bestuurder tot scheve gezichten leiden. Zonde zo’n valse start.

Leer het spel spelen

In de starttraining komen verschillende elementen aan bod die voor een ondernemingsraad belangrijk zijn. Je leert het spel meespelen. We behandelen drie factoren die volgens mij het belangrijkste zijn voor het effectief uitoefenen van invloed: het hebben van en het handelen vanuit een eigen visie, het vormgeven van de samenwerkingsrelatie met de bestuurder en als team op één lijn zitten.

Een eigen visie creëren

Een startende OR heeft vaak nog geen eigen visie. Dit is wel nodig om richting te geven aan het OR-werk. Hoe kijken we als OR tegen de omgeving, tegen externe ontwikkelingen aan? En hoe bezien wij als OR de organisatie nu en in de toekomst? En wat vinden wij daar dan allemaal belangrijk bij. In de starttraining ontwikkelen we een eigen OR-visie en bepalen we de OR-doelen. Deze visie en deze doelen dienen gedurende de rest van de zittingstermijn als navigatie in het OR-werk.

Een samenwerkingsrelatie vormgeven

Een andere belangrijke factor om effectief invulling te geven aan medezeggenschap heeft betrekking op het goed vormgeven van de samenwerkingsrelatie met de bestuurder. Om deze ideaal te kunnen vormen is er kennis van de praktische toepassing van de WOR nodig. In de starttraining leren wij je daarom handelen in de geest van de WOR. Niets toevoegende bevoegdhedendiscussies moeten vermeden worden. Ook krijg je tijdens de starttraining praktisch tips & tools mee om constructief het overleg te kunnen voeren met de bestuurder.

Op één lijn komen

Minstens zo belangrijk, maar vaak onderschat, is de teamfactor. De OR-leden hebben allemaal hun eigen ideeën over de manier waarop invulling moet worden gegeven aan medezeggenschap. Het is belangrijk om deze meningen te verenigen. De OR moet op één lijn zitten. Omdat we weten dat dit een belangrijke factor is besteden we hier tijdens de starttraining veel aandacht aan. Want vergeet niet: de OR is geen vrijblijvendheid, maar roept bepaalde verplichtingen op. En dit gaat veel beter als je als team kunt optreden.

Leer in twee tot drie dagen alles dat je moet weten over de medezeggenschap. Volg de OR starttraining en wij garanderen: alle tijd die je er aan de voorkant in steekt, verdien je dubbel en dwars terug in jouw zittingsperiode.
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.