Steek het OR-reglement eens creatiever in 

Door: Charlotte van Beek 

Het OR-reglement: een document waar je als OR doorgaans weinig gebruikt van maakt. Je legt er afspraken en werkwijzen in vast. De manier waarop verkiezingen worden gehouden, vind je erin. Maar spannender dan dat, is het niet. Tenzij je het creatiever insteekt. Je kunt het OR-reglement namelijk ook voor je laten werken. Zodat het een stok achter de deur wordt om medezeggenschap op een andere manier in de organisatie in te richten. 

Het OR-reglement in de basis 

Wat: een document waar alle praktische zaken in opgenomen zijn. Als aanvulling op de WOR. 
Wie: met welke leden je het OR-reglement opstelt, is aan jou. Dat kan met alle leden of door bijvoorbeeld alleen het Dagelijks Bestuur. Uiteindelijk moeten alle OR-leden erachter staan en ook de bestuurder in de gelegenheid zijn geweest zijn of haar standpunt kenbaar te maken. 
Wanneer: in principe wordt een OR-reglement minimaal één keer opgesteld. Het is echter geen slecht idee deze steeds wanneer er verkiezingen zijn onder de loep te nemen. 

Maak je reglement creatiever

Zie het document als middel waarin je vastlegt hoe je medezeggenschap in de organisatie inricht. Op deze manier houden jullie elkaar verantwoordelijk voor wat er is afgesproken en werk je niet vanuit de gedachte ‘zo deden we het altijd’. Want dat hoeft niet altijd de beste manier te zijn. 

Wat je er bijvoorbeeld in kunt opnemen, is dat je als OR commissies instelt voor verschillende thema’s zoals scholing of diversiteit. Daar kunnen bijvoorbeeld ook collega’s inzitten die niet in de OR zitten. Hiermee vergroot je de participatie van alle collega’s en dus ook het draagvlak. Nog een voorbeeld: houd één zetel in de OR leeg en laat deze fungeren als roulerende stoel of flexibele zetel. Zo kan er op een laagdrempelige manier een andere collega van buiten de OR aansluiten. Wissel bijvoorbeeld steeds af tussen afdelingen. Of kies een collega die veel affiniteit heeft met het onderwerp dat speelt.  

Medezeggenschap toegankelijk maken

Het klinkt heel definitief en daarom is een OR misschien wat huiverig om dit soort ideeën in het OR-reglement vast te leggen. Maar er is wettelijk gezien niets wat je tegenhoudt. Een nog betere reden is om de participatie van medewerkers op deze manier te verhogen. Door er dus bijvoorbeeld verschillende commissies in vast te leggen. Collega’s raken meer betrokken bij besluitvorming en de OR blijft dichter bij de achterban. 

Het hoeft niet meteen concreet

Je hoeft niet per se zo’n concrete invulling van medezeggenschap in het OR-reglement te stellen. Start eens met het vermelden dat er een vorm van creatief omgaan met medezeggenschap moet zijn. En dat participatie van de achterban daarbij van belang is. Je maakt deze afspraak met de OR en bestuurder, dus kun je elkaar hier ook op aanspreken. Dat is een goede stok achter de deur. En zo houdt je ruimte voor een volgende OR om hier een eigen invulling aan te geven.

Zij aan zij met bestuurder

Het OR-reglement komt tot stand in samenspraak met de bestuurder. De meest effectieve manier van het samenstellen is wanneer de bestuurder zo vroeg mogelijk aanhaakt bij de bespreking van het OR-reglement. De bestuurder is namelijk eindverantwoordelijke voor de medezeggenschap in de organisatie.  

Wij zijn er ook van overtuigd dat je tot betere resultaten komt in samenspraak met de bestuurder. Daarnaast kan die blik ook leiden tot nieuwe inzichten. Waar denkt de bestuurder bijvoorbeeld aan bij het creatief invullen van het reglement? En heeft hij of zij suggesties voor bijvoorbeeld de commissies? Natuurlijk moet de bestuurder het document ondertekenen, dan is het fijn als hij of zij tijdens de besprekingen al op de hoogte is gesteld van de plannen. Andersom wil je als OR per slot van rekening ook vroeg betrokken worden bij ideeën van de bestuurder.  

Wij sluiten graag aan bij een brainstorm rondom het OR-reglement.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.