Talenten benutten binnen jouw ondernemingsraad

20 februari 2018

Vooral beginnende ondernemingsraden doen er goed aan te onderzoeken waar de individuele krachten liggen. Omdat je als OR-leden vaak geen directe collega’s van elkaar bent, is het slim om elkaars individuele krachten te leren kennen.  Zo kun je gefocust de inhoud induiken. MZ Services leert jullie competenties te ontdekken en deze talenten optimaal te benutten.

Verschillende krachten bundelen

Iedereen heeft andere kwaliteiten. Waar de een zijn mening niet onder stoelen of banken steekt, is de ander juist erg diplomatiek ingesteld. Als je weet waar de talenten in jouw OR liggen, benut je ze automatisch beter. Tijdens een teamworktraining gaan we gezamenlijk aan de slag met de kwaliteiten en valkuilen van de OR-leden en maken we deze competenties concreet.

Individuele talenten benutten

Voordat je talenten in een team kunt inzetten, moet je eerst weten wat de individuele OR-kwaliteiten zijn. Als dat inzichtelijk is, ontstaat er begrip voor elkaars standpunten en ruimte voor ontwikkeling. Tijdens de training maken OR-leden zelf een matrix maken waarin zij hun krachten, valkuilen, uitdagingen en allergieën opnemen.

Jouw ondernemingsraad functioneert beter als jullie alle talenten benutten.

Open plekken en overlap

Vervolgens onderzoeken we de drijfveren van de OR als geheel. We kijken naar missie, visie en strategische doelen en leggen valkuilen bloot. Soms wil de OR bijvoorbeeld standvastiger zijn. Zij hebben het gevoel dat leden steeds worden overtuigd door andermans belangen met spijt tot gevolg. Maar standvastigheid kan ook ten koste gaan van soepele gespreksvoering. MZ Services wijst op deze voor- en tegens.

Geen kant-en-klaarpakket

De ervaring leert dat echte verandering alleen ontstaat door intrinsieke motivatie. MZ Services vertelt niet wat je moet doen, maar coacht de OR om zijn talenten optimaal te benutten. We leren de OR-leden welke kwaliteiten er in huis zijn en creëren ruimte voor wederzijds begrip. Naar aanleiding hiervan maken jullie gemakkelijker een rolverdeling en wordt het duidelijker hoe de OR zijn doelen kan bereiken.

Ook samen met je OR ontdekken waar jullie individuele talenten liggen?
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.