Arnoud GazanArnoud Gazan

De essentie van medezeggenschap is om betrokkenheid te creëren onder het personeel. Trainer Arnoud Gazan helpt jouw ondernemingsraad daar graag bij. Hij benadert zijn trainingen vanuit een holistische visie en zorgt dat jouw OR met plezier aan de slag gaat.

Arnoud Gazan zat de afgelopen jaren niet stil. Er is praktisch geen OR-rol die hij niet bekleedde. Het OR-werk ondervond hij eerst aan den levende lijve als OR-lid, (vice-)voorzitter en secretaris voor diverse bedrijven. Daarna gaf hij zijn carrière een andere wending en tegenwoordig zet deze adviseur en trainer zijn kennis in om ondernemingsraden verder te helpen.

Onze trainer Arnoud Gazan helpt jouw ondernemingsraad graag op volle kracht voorwaarts. Ontdek hoe hij jullie een stap de goede richting in helpt.

Plezier is de sleutel tot succes

Arnoud leert ondernemingsraden als trainer vooral dat plezier essentieel is om succes te boeken. Hij specialiseert zich in medewerkersparticipatie, want dat is volgens hem ten slotte de essentie van de medezeggenschap: het personeel betrekken bij het werk. Hij probeert management en medewerkers altijd met elkaar te verbinden.

Een trainer die de ondernemingsraad helpt ontwikkelen

Om als OR invloed te kunnen uitoefenen, is het belangrijk jezelf serieus te nemen. Dit vergroot de kans dat bestuurders en het personeel naar je luisteren. Dat betekent het werk goed voorbereiden, een proactieve rol aannemen naar medewerkers en op gelijkwaardig niveau in gesprek gaan met het management.

Arnoud Gazan

Benieuwd naar een samenwerking met Arnoud?