Medezeggenschap leeft weer bij Talma Borgh

Er was weinig animo voor een OR bij zorgorganisatie Talma Borgh. Maar directeur Pieter van der Hoek (zelf oud OR-lid) wilde per se dat medewerkers betrokken werden bij de organisatieontwikkelingen. Hij riep de hulp van Arnoud Gazan van MZ Services in. Dat leidde tot een geheel nieuwe vorm van medezeggenschap: de organisatieadviesgroep. Pieter: “Niet enkel 5 personen, maar de hele organisatie van 250 medewerkers denkt nu mee. Ik ben een groot fan.”

Input en betrokkenheid

Redenen om niet bij de OR te gaan, waren een gebrek aan vertrouwen, onzekerheid en de langdurige verplichting die OR-werk met zich meebrengt. “Maar samen houd je de organisatie overeind, dus ik ging samen met Arnoud op zoek naar een andere manier om input te vergaren en medewerkers te betrekken in beslissingen. Toen bedachten we de organisatieadviesgroep. Het werkt snel, efficiënt en medewerkers tekenen niet meteen voor vier jaar.”

“Met Arnoud kan ik open sparren. Als een soort inside buitenstaander geeft hij mij regelmatig een positief-kritisch tegengeluid.” – Pieter van der Hoek

Hoe het werkt

Een organisatieadviesgroep wordt bij belangrijke onderwerpen gevormd, met steeds andere leden en een vertegenwoordiging uit elke afdeling. Onderwerpen zijn vooraf bepaald, maar kunnen ook door medewerkers worden aangedragen. Een onafhankelijke voorzitter leidt het gesprek in goede banen. “Samen bespreken we het onderwerp. De adviesgroep brengt vervolgens een advies uit dat wordt gedeeld met de hele organisatie. Iedereen mag er dan wat van vinden. En dat werkt: per onderwerp krijgen we gemiddeld 50 reacties en voor de organisatieadviesgroep zelf vinden we gemakkelijk deelnemers.”

 

Image
Benieuwd naar hoe de organisatieadviesgroep werkt?

Succesverhaal

Een van de onderwerpen was overwerken. Tot en met 10 overwerkuren werden tijd voor tijd, daarna werd er uitbetaald. “Dankzij de organisatieadviesgroep ontdekte ik dat dit niet voor iedereen een fijne afspraak was. In de thuiszorg fluctueert de werklast nogal. Als er een cliënt wegviel, draaiden medewerkers vaak minuren. Terwijl er op andere momenten een hoge piekbelasting was. Voor een betere balans krijgen zij daarom voortaan meer tijd voor tijd. Daar was iedereen bij geholpen.”

Geen Pieter van der Hoek-show

“Het gaat niet om mij. Ik ben ook maar een radertje in deze organisatie”, zegt Pieter stellig. “Het gaat erom dat iedereen in een organisatie gezien en gehoord wordt. Ik heb er alle vertrouwen in dat medewerkers mij uitstekend kunnen adviseren. Door mee te praten, worden ontwikkelingen niet iets van de directeur, maar van de hele organisatie. Als ik tegen een advies in wil gaan, moet ik toch wel een verdomd goede reden hebben.”

Je adviseert niet mij, maar de organisatie als geheel. Dat maakt organisatieadviesgroep zo sterk. 98 procent van de medewerkers stemde dan ook voor.
Pieter van der Hoek - directeur Talma Borgh

In de geest van de WOR

Talma Borgh wilde het graag netjes en goed doen. Daarom werden er statuten opgesteld waar de WOR compleet aan ten grondslag ligt. “We volgen misschien niet de letter van de wet, maar zeker wel de geest. De WOR is bedacht om te voorkomen dat een bestuurder zomaar zijn eigen gang kan gaan. Onze statuten voorkomen dat ook. Mocht een volgende bestuurder het ooit anders willen doen, dan moet hij 95 procent van de medewerkers meekrijgen.”

“Medezeggenschap gaat niet alleen over cijfers, maar ook over zachte resultaten. Dat ze moeilijk te meten zijn, betekent niet dat ze er niet zijn. Noem me een idealist, maar ik wil gewoon weten of de organisatie achter bepaalde plannen staat.” – Pieter van der Hoek

De vakbonden zijn om, nu de SER nog

“Ik wilde graag officieel naar buiten brengen dat wij voor deze vorm van medezeggenschap kiezen. Zo open en transparant als het maar kan. Arnoud begeleidde de gesprekken met de vakbonden, die zijn enthousiast. De SER stribbelt nog tegen. Ik zou willen zeggen: kom maar op. Ik kan de keuze verdedigen. Mijn hele organisatie kiest voor deze vorm van medezeggenschap, waarom zou een extern orgaan als de SER dat dan niet doen?”

Enthousiast over de organisatieadviesgroep? Ontwikkel jouw organisatie ook verder door.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.