Met tevreden medewerkers presteert jouw bedrijf niet beter

03 april 2018

Door: Walter Gouw

Zo, het hoge woord is eruit. Naar mijn mening is het meten van de tevredenheid van medewerkers volstrekt overbodig. Dat blijkt al uit het betekenisloze woord tevredenheid: een passief en nietszeggend begrip. Geen enkele organisatie heeft tevredenheid an sich tot doel, net zomin als dat een doel ooit is gehaald door tevreden medewerkers. Daarom pleit ik ervoor om in plaats daarvan sociaal kapitaal te meten.

Wat is sociaal kapitaal?

Het sociaal kapitaal bestaat uit een aantal basiselementen:

  • Hoe werken werknemers in een organisatie samen?
  • In hoeverre stellen medewerkers zich open voor invloeden van buitenaf?
  • Is er onder het personeel sprake van onderling vertrouwen?
  • Hoe staat het met de collegialiteit?
  • In hoeverre identificeren werknemers zich met de organisatie?

Geen tevreden medewerkers, maar betrokken medewerkers

Begrijp me niet verkeerd: ik vind het goed om zaken te meten. Maar zorg dat je de organisatiedoelen voorop stelt. Hiervoor zoek je medewerkers die zich identificeren met het bedrijf. Of met andere woorden: je wil dat zij de beweegredenen van de organisatie onderschrijven. Werken jullie om rendement te verhogen en effectiviteit te verbeteren dan moeten medewerkers zich hierin herkennen.

Een MTO is ouderwets

Vrijwel ieder MTO is hetzelfde: werknemers vullen een klassiek vragenlijstje in, dat moet vervolgens langs de directie en de OR, daarna wordt er een implementatie- en verbeterplan geschreven en voor je het weet zijn er drie maanden verstreken en denken mensen: waar ging het ook alweer over?

Interactief meten

Sociaalkapitaalmetingen zijn veel meer tweerichtingsverkeer waarin medewerkers interactief bezig zijn. In sommige organisaties wordt er bijvoorbeeld gemeten door een gamingapp. Medewerkers geven hierin hun mening en zijn tegelijkertijd bezig met verberingen. Ze gaan niet maar van A naar B, maar doen A en B tegelijkertijd. Doordat zij meteen doorpakken, wordt een onderwerp direct aangepakt en creëer je meer betrokkenheid.

Walter Gouw

Stop je te focussen op tevreden werknemers en richt je op organisatiedoelen.

MZ Services helpt je graag om het sociaal kapitaal in jouw organisatie te onderzoeken.
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.