Werk na een OR-training beter samen met het MT

04 februari 2020

Door: Wieteke Krol

De bestuurder is wat van plan en legt het voorgenomen besluit aan de OR voor. Als OR mag je daar formeel nog wat van vinden. Maar uiteindelijk neemt de bestuurder het besluit. Dat is, kort door de bocht, ‘old school’ medezeggenschap. Werk als OR daarom al vanaf het startpunt samen met de bestuurder. Op die manier ben je echt van invloed op belangrijke beslissingen. Een OR-training helpt je in het zadel.

Samen uitgangspunten creëren

Wieteke Krol geeft tips om het artikel 24-overleg creatief in te vullenBeter samenwerken betekent vaak een betere werksfeer. Dat begint met het bedenken van gezamenlijke uitgangspunten en ambities. Zo kan je als OR al vroegtijdig invloed uitoefenen. En wanneer de samenwerking even niet lekker loopt, kunnen beide partijen terugvallen op deze basis.

Om die gezamenlijke ambitie te bepalen kan je als OR een training kunnen volgen. Het liefst samen met de bestuurder. Zie het als een soort relatietherapie voor OR en de bestuurder. Jullie zijn hoe dan ook tot elkaar veroordeeld. Dan is het voor beide partijen prettig als de relatie goed is.


Alleen de OR

Volg je als OR alleen een training? Dan krijg je van ons handvatten om met de directie op een constructieve manier in gesprek te gaan. Je leert onder andere te zoeken naar gemeenschappelijke belangen. Door middel van constructieve communicatie. Vraag eerst eens naar de beweegredenen achter een besluit. 

Neem eens een kijkje in ons trainingsaanbod
Neem eens een kijkje bij onze trainingen voor betere communicatie:
  • Starttraining
  • Maatwerktraining
  • Serious game

Ook de directie

Je kunt je voorstellen dat een training effectief vergaderen het beste resultaat oplevert als je met alle partijen aanwezig bent. Overtuig de directie daarom van het belang van deelname. De bestuurder heeft uiteindelijk ook het liefste een prettige constructieve gesprekspartner. 

Wij zochten ons suf naar een organisatie die trainingen aan OR en de directie samen gaf. De enige organisatie die dat idee meteen omarmde, was MZ Services. Daarom kozen wij voor hen.
Eddy de Bruin, directeur Curess

Maatwerk

Geen training is hetzelfde. De ene OR is de andere niet. En de samenwerking tussen bestuurder en OR verloopt in iedere organisatie weer anders. Daarom zoeken we in trainingen altijd naar een manier van samenwerken die aansluit bij de OR en bestuurder. Alleen op die manier ontstaat er tijdens en na afloop van een training een constructieve samenwerking.

Verbeter de samenwerking tussen OR en MT.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.