Patrick Hüngens

Foto: Patrick Hüngens

Trots: MZ Services laat OR floreren

Je kunt alleen aan een succesvolle organisatie bouwen als je samen aan een gemeenschappelijk doel werkt. Dat is onze visie op medezeggenschap. Die werd afgelopen jaar door meer en meer organisaties omarmd. 

“Medezeggenschap is een steeds belangrijker thema bij organisaties”, merkt Patrick Hüngens, directeur MZ Services. “En steeds meer vanuit intrinsieke overtuiging, niet omdat een ondernemingsraad nu eenmaal wettelijk verplicht is bij organisaties vanaf vijftig medewerkers.”

We hielpen enkele tientallen organisaties bij de opstart van een ondernemingsraad. “Van die pioniersfase zijn we graag onderdeel”, schetst Patrick. “We brengen onze kennis en kunde de organisatie in en bepalen met elkaar de structuur en werkwijze die bij de cultuur van de organisatie past. Ons onderscheidend vermogen zit ‘m in het feit dat we oog hebben voor het geheel van arbeidsverhoudingen en elke organisatielaag een spiegel durven voorhouden. Dat zit in ons dna; we hebben lef, zijn deskundig, optimistisch en creatief.”

Letterlijke en figuurlijke uitbreiding

MZ Services breidde in 2023 op verschillende vlakken uit. We verwelkomden twee nieuwe medewerkers. En twee collega’s werden voor de tweede keer ouder. Ook gingen we ten behoeve van de zorgsector de samenwerking aan met Zetje.medezeggenschap VAR OR Daarmee leveren we via ondernemingsraden en de verpleegkundige adviesraden (VAR) een bijdrage aan de ontwikkeling van daadkracht en zeggenschap van zorgprofessionals. Patrick: “Zo sorteerden we voor op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die inspraak van verpleegkundigen binnen zorginstellingen verplicht. En om dan maar meteen vooruit te kijken: in 2024 start de eerste leergang met zeven scholingsdagen voor zorgprofessionals, om zich te ontwikkelen in persoonlijk leiderschap.”

Studio MZ medezeggenschap platformOok ons online platform Studio MZ – sinds kort ook via de Studio MZ-app te gebruiken – zat in de lift afgelopen jaar; inmiddels telt de community ruim 800 leden die toegang hebben tot kennis en inspiratie om medezeggenschap beter, leuker en slimmer te maken.

Zoektocht

“De groei van MZ Services als geheel was niet mogelijk zonder een team dat waarde toevoegt voor organisaties”, benadrukt Patrick. “We zien dat dit opgemerkt wordt bij onze klanten. Voor het komende jaar zoeken we daarom opnieuw versterking, collega’s die passen bij onze cultuur en onze kernwaarden.”

Bekijk de vacature

 

Het doel is om de kwaliteiten van de mensen in het team nog meer te benutten, zodat MZ Services nog meer maatwerk kan bieden aan klanten. “We zijn geen verzameling schapen met vijf poten, maar hebben juist elk onze eigen karakters, persoonlijkheden, kwaliteiten en deskundigheden”, legt Patrick uit. “Met andere woorden: volgend jaar willen we aan onze opdrachtgevers nog duidelijker maken dat ze met MZ Services niet één trainer of adviseur inhuren, maar toegang hebben tot een hele club met uiteenlopende expertises. We zoeken voor elk vraagstuk de juiste collega, zodat onze klant het beste antwoord krijgt.” 

Gericht opleidingsprogramma

“Die vertaalslag maken we ook naar de praktijk”, vervolgt Patrick. “We willen OR-leden beter en meer stimuleren het beste uit zichzelf en het OR-lidmaatschap te halen. Door met de OR het gesprek aan te gaan waar ze aan het eind van hun zittingstermijn willen staan; als groep, maar ook als individuen. En dan samen te bepalen welke trainingen en adviezen daarvoor nodig zijn. Hierdoor kunnen we de ontwikkeling van OR-teams en individuele leden structureler begeleiden en ze ontzorgen met een gerichter opleidingsprogramma.”

2024

“2023 was voor MZ Services in alle opzichten een geweldig jaar. Ik ben ontzettend trots op wat we met ons hele team presteerden. Bovenal ben ik heel blij met, en dankbaar voor, het vertrouwen van onze klanten.

Ik wil afsluiten met de beste wensen voor 2024. Een jaar waarin we opnieuw alle betrokken partijen, OR’en, bestuurders en HR-medewerkers ondersteunen bij het versterken van medezeggenschap, inspraak en participatie via de trainingen, de coaching en het advies van MZ Services!”

Wat staat er voor jouw OR op de planning?

Welke vraagstukken liggen er voor jouw OR? Patrick gaat graag met je in gesprek.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.