Volg een OR-training voor arbeidsvoorwaarden

30 januari 2018

Het arbeidsvoorwaardenmenu dat MZ Services voor jullie samenstelde is een modulair cursusprogramma dat zorgt dat jouw ondernemingsraad op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en kan functioneren als volwaardig gesprekspartner. Schrijf jouw OR in voor een training arbeidsvoorwaarden.

Een OR-training arbeidsvoorwaarden

Op allerlei maatschappelijke gebieden zien we de laatste tijd dat tradities worden doorbroken. Neem bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden en bijbehorende onderhandelingen. Traditioneel het werkterrein van vakorganisaties, maar door teruglopende ledenaantallen bij de bonden en veranderende arbeidsverhoudingen komen ze steeds vaker op het bordje van de ondernemingsraad. Een OR-training arbeidsvoorwaarden zorgt ervoor dat jullie voorbereid zijn op deze verandering.

Enkele veranderingen die nu spelen

Het cao-landschap verandert

Er is meer differentiatie en decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. In verschillende sectoren vallen bedrijfstak cao’s weg of maakt men gelaagde cao-afspraken met een actieve rol voor OR’en bij de uitwerking ervan. Hierdoor verandert de positie van de OR in de onderneming, maar ook de relatie met de achterban en met de bestuurder.

Tijdens de OR-training arbeidsvoorwaarden maken wij je daarom deskundig op het gebied van arbeidsvoorwaardelijke zaken, staan we stil bij wat die veranderende positie van de OR (ook voor andere onderwerpen) betekent en scherpen we de onderhandelingsvaardigheid aan.

Er ontstaat meer loonruimte

De economie trekt aan, wat betekent dat lonen stijgen. De bonden, maar ook de politiek en zelfs verschillende werkgeversorganisaties geven aan meer ruimte te zien en willen voor loonstijging. Dat is natuurlijk heel mooi, maar levert tegelijkertijd een nieuwe uitdaging op: het vinden van een nieuw evenwicht tussen wat verstandig is, wat goed is voor de medewerkers én het bedrijf en wat we met z’n allen willen.

De vergrijzing zet door

We zien het al jaren aankomen, maar er is maar sporadisch op geanticipeerd: de vergrijzing. In verschillende sectoren en beroepsgroepen neemt de uitstroom toe, terwijl de economie tegelijkertijd aantrekt. Het gevolg: meer behoefte aan arbeid, terwijl de arbeidsmarkt krap is. Voor werkgevers/sectoren levert dit de uitdaging op om aantrekkelijk te zijn, zonder in een concurrentiestrijd op arbeidsvoorwaarden terecht te komen.

Er is meer behoefte aan maatwerk

Qua inhoudelijke ontwikkelingen op het arbeidsvoorwaardelijk gebied zien we een steeds grotere behoefte aan maatwerk en steeds minder behoefte aan dichtgetimmerde, collectief geregelde zaken. We hebben het hier dus over regelingen waarin rekening gehouden wordt met persoonlijke omstandigheden, levensfase, fase in de loopbaan en ga zo maar door. We zien dit terug in onderwerpen als:

  • De combi tussen werk en privé (“Minder is het nieuwe meer”)
  • De combi tussen werk en (mantel)zorg
  • Duurzame inzetbaarheid in relatie tot SPP en (individueel) ontwikkelperspectief
  • Dynamische loopbaanpaden met bijbehorende beloningssystemen
  • Arbeidstijdenmanagement
  • Pensioenen
  • Eigen regie bij besteding loonruimte c.q. slim omgaan met schaarse middelen (IKB, WKR)

Het arbeidsvoorwaardenmenu

Met deze (en meer) ontwikkelingen in het achterhoofd stelde MZ Services een arbeidsvoorwaardenmenu op: een modulair programma met diverse OR-trainingen over arbeidsvoorwaarden. Deze cursussen gaan naar de inhoud: weten waar het over gaat, weten wat je wil én weten hoe je wensen kunt realiseren.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.