Het mobiliteitsdienstverband gaat om de menselijke maat

Door: Walter Gouw

Het mobiliteitsdienstverband is een knap staaltje goed werkgeverschap. Dat meen ik vanuit de grond van mijn hart. Het is een win-winsituatie én we besparen maatschappelijk geld. Des te schrijnender is het dat deze mooie oplossing onnodig wordt gejuridificeerd. Ik vind het zelfs kwalijk als er juridisch wordt gemuggenzift puur omwille van publicitaire aandacht. Laten we focussen op de bedoeling en deze prachtige oplossing uit de sfeer van systeemdenken, procedures en regeltjes houden.

Rol van een OR bij aanbestedingen

Overheden zijn aanbestedingsplichtig. Als hun medewerkers boventallig worden, is er al snel voldoende grond – en dus plicht – om de dienstverlening aan te besteden. Aanbestedingsprocedures zijn niet alleen complex en tijdrovend, ze hebben ook een stevig risico op ongewenste neveneffecten. Ondernemingsraden kunnen dit niet voorkomen. Wel kunnen zij een belangrijke rol spelen bij het opstellen van het programma van eisen.

Mensen zijn geen pennen

In aanbestedingsprocedures wordt de expertise van de aanbestedingsjurist dominant. Juridische en financiële belangen voeren dan de boventoon. Hartstikke handig op het moment dat je 40.000 pennen wilt kopen, maar een stuk minder geslaagd wanneer het gaat om 40 boventallige medewerkers die een andere baan moeten zoeken.

Want waar prijs bij producten logischerwijs leidend is, zijn er bij medewerkers meer factoren die de slotsom bepalen. Ieder mens is uniek en heeft andere voorkeuren. Dat vraagt om maatwerk. Toch is de aanbesteding erop gericht om hen in bulk verder te helpen, tegen de laagst mogelijke kosten. Maar mensen zijn geen pennen. En wat economisch het meest voordelig is, hoeft hier dus niet de beste oplossing te zijn. Wat mij betreft heeft de OR hier een belangrijk rol: waak er voor dat de ‘economische logica’ niet de doorslag geeft als het gaat om oplossingen voor mensen.

Het mobiliteitsdienstverband is geen juridisch construct. – Walter Gouw

Het maatschappelijk belang gaat voor loonvormende arbeid

Sommige ‘experts’ vinden het blijkbaar ook boeiend om allerlei beschouwingen los te laten op de vereiste van loonvormende arbeid. En juist deze eis is zeker niet altijd in het belang van de medewerker. Vaak zijn namelijk andere activiteiten, gericht op het sterker en meer employable maken van de medewerker, belangrijker. Met begeleiding op maat worden zij sterker, vergroten ze hun inzetbaarheid en daarmee de kans op een nieuwe baan. En precies dáár ligt het maatschappelijk belang!

We verliezen het maatschappelijk belang uit het oog.
Walter Gouw

Maak het mobiliteitsdienstverband niet onnodig juridisch

Onbegrijpelijk vind ik het dat we soms in situaties belanden waarin we gedwongen opereren in een systeemwereld waarin juridische en financiële belangen overheersen, terwijl we zouden moeten focussen op de menselijke maat – en daarmee het resultaat. Overheden: het ‘aanbesteden van mensen’ werkt niet. Bepaal liever per individu een route en maak resultaatafspraken. Zo dek je meteen de financiële risico’s af. Iets om scherp op te zijn als medezeggenschap bij de overheid!

Meer weten? Walter spart graag met je!

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.