Werkdruk verminderen in de zorg: zo doe je het

 

Door: Walter Gouw

 

In mijn vorige twee blogs legde naar aanleiding van de nieuw gevormde cao Jeugdzorg uit wat werkdruk is en waarom Jeugdzorg mijns inziens de verkeerde afslag pakt bij het verminderen van werkdruk. Natuurlijk heb ik ook mijn ideeën over hoe het wel zin heeft om de werkdruk te verminderen. Deze deel ik vandaag met jullie.

 

De gouden oplossing

 

Jeugdzorg zoekt de oplossing in formatie en caseload. In mijn optiek zijn dit slechts middelen en geen doel bij het oplossen van werkdruk in de zorg. Ga niet uit van harde feiten als uitgangspunt, maar kijk juist de persoonlijke drive van jouw personeel. En neem daarbij aan dat iedereen zijn werk in principe goed wil doen. Dan kom je al veel dichter bij de oplossing, want zoals ook in de cao Jeugdzorg staat: er moet wat worden gedaan aan het werkplezier.

 

Concreet van start

 

Allereerst moeten we in kaart brengen wat werkdruk is. Hier hebben we eenduidige begrippen voor nodig, zoals ik duidde in het eerste blog. Het is belangrijk om dezelfde taal te spreken aan de voorkant. Als dat is gedaan, moet men in beeld brengen wat de situatie is. Dit kan op verschillende manieren. Ik zal twee manieren uitlichten.

Interactieve workshops

 

Werkdruk in de zorg is een acuut probleem en een sluipend gevaar. Resultaten moeten niet in plannen van aanpak en onderzoeksrapporten terecht komen en in een la belanden, maar je wilt er direct mee aan de slag. Door met elkaar om tafel te gaan zitten tijdens een interactieve workshop, kun je het probleem meteen adresseren. Een goede begeleider of coach weet precies welke snaar hij moet raken om snelle resultaten te boeken.

Online instrumenten

 

Ook online bestaan er zeer interactieve instrumenten. Het fijne daaraan is dat de resultaten meteen gedeeld kunnen worden in een overzichtelijk grafiekje. Het is natuurlijk een wat oppervlakkige methode vergeleken met workshops, maar ook een stuk laagdrempeliger. Via een app nodig je jouw medewerkers in een oogwenk uit om mee te doen en krijg je snel een beeld van de werkdrukbeleving.

MZ Services begeleidt jouw OR graag om werkdruk verminderen op een juiste manier aan te pakken.

Ons team
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier
Angélique van de Velde Adviseur - Trainer
Antoon van Baal Adviseur - Trainer
Didi Verhagen Adviseur - Trainer
Walter Gouw Adviseur - Trainer
Susanty Nap Adviseur - Trainer
Patrick Hüngens Adviseur - Trainer
Wieteke Krol Adviseur - Trainer
Arnoud Gazan Adviseur - Trainer
Coen Nuijten Adviseur - Trainer
Maarten Pieké Adviseur - Trainer
Niek van Keulen Adviseur - Trainer
Charlotte van Beek Adviseur - Trainer
Geert-Jan Jaarsveld Adviseur - Trainer
Beate van den Oord Financieel manager
Desirée Eenkhoorn Officemanager
Klik hier