Hoe de zorg de werkdruk kan verminderen

15 november 2017

Door: Walter Gouw

In mijn vorige twee blogs legde naar aanleiding van de nieuw gevormde cao Jeugdzorg uit wat werkdruk is en waarom Jeugdzorg mijns inziens de verkeerde afslag pakt bij het verminderen van werkdruk. Natuurlijk heb ik ook mijn ideeën over hoe het wel zin heeft om de werkdruk te verminderen. Deze deel ik vandaag met jullie.

De gouden oplossing

Jeugdzorg zoekt de oplossing in formatie en caseload. In mijn optiek zijn dit slechts middelen en geen doel bij het oplossen van werkdruk in de zorg. Ga niet uit van harde feiten als uitgangspunt, maar kijk juist de persoonlijke drive van jouw personeel. En neem daarbij aan dat iedereen zijn werk in principe goed wil doen. Dan kom je al veel dichter bij de oplossing, want zoals ook in de cao Jeugdzorg staat: er moet wat worden gedaan aan het werkplezier.

Concreet van start

Allereerst moeten we in kaart brengen wat werkdruk is. Hier hebben we eenduidige begrippen voor nodig, zoals ik duidde in het eerste blog. Het is belangrijk om dezelfde taal te spreken aan de voorkant. Als dat is gedaan, moet men in beeld brengen wat de situatie is. Dit kan op verschillende manieren. Ik zal twee manieren uitlichten.

Interactieve workshops

Werkdruk in de zorg is een acuut probleem en een sluipend gevaar. Resultaten moeten niet in plannen van aanpak en onderzoeksrapporten terecht komen en in een la belanden, maar je wilt er direct mee aan de slag. Door met elkaar om tafel te gaan zitten tijdens een interactieve workshop, kun je het probleem meteen adresseren. Een goede begeleider of coach weet precies welke snaar hij moet raken om snelle resultaten te boeken.

Online instrumenten

Ook online bestaan er zeer interactieve instrumenten. Het fijne daaraan is dat de resultaten meteen gedeeld kunnen worden in een overzichtelijk grafiekje. Het is natuurlijk een wat oppervlakkige methode vergeleken met workshops, maar ook een stuk laagdrempeliger. Via een app nodig je jouw medewerkers in een oogwenk uit om mee te doen en krijg je snel een beeld van de werkdrukbeleving.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.