Toch weer dat werkgeverskabinet

19 maart 2018

Door: Antoon van Baal

Met hun regeerakkoord zeggen de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie ‘vertrouwen in de toekomst’ te hebben. Ik vraag me echter af in wiens toekomst, want vanuit werknemersbelang zijn er behoorlijk wat kanttekeningen te plaatsen.

De Wet werk en zekerheid

De belangrijkste veranderingen voor de arbeidsmarkt vinden we in de Wet werk en zekerheid. Het betreft wijzigingen die bij werkgevers in goede aarde vallen, maar waar de vakbonden van steigeren. Een opsomming van enkele aanpassingen:

  • Opleidingskosten mogen voortaan in mindering worden gebracht op een transitievergoeding
  • Het ontslagrecht wordt versoepeld
  • De proeftijd wordt verlengd, van 2 naar 5 maanden
  • Tijdelijke contracten mogen weer over een periode van 3 jaar worden afgegeven

Tel die op bij andere voordelen voor de werkgever, zoals het verlagen van vennootschapsbelasting, afschaffen van dividendbelasting tegenover het verhogen van de BTW op eerste levensbehoeften en het is duidelijk hoe dit werkgeverskabinet tegen de wereld aankijkt.

“De wal zal het schip doen keren. En in dit geval is de wal de arbeidsmarkt.”
Antoon van Baal

Een schreeuwend tekort op de arbeidsmarkt

Terwijl dit werkgeverskabinet de regels voor bedrijven steeds verder versoepelt, ontstaat er tegelijkertijd een tekort op de arbeidsmarkt. Onlangs zag ik nog een advertentie waarbij een horeca-ondernemer adverteerde met ‘baantje, brommertje, huisje’ en zijn werknemers daarbij zelfs huisvesting aanbood. Het illustreert hoe verlegen bedrijven zitten om goed personeel.

Liever een vaste baan

Het kabinet versoepelde de regels aan werkgeverszijde voor flexwerken. TNO deed onlangs onderzoek naar hoe jongeren naar werk kijken. Daaruit bleek dat in de categorie 25-30 jaar ongeveer 80% van de jongeren een voorkeur heeft voor een vaste baan in plaats van een flexibele variant (uitzend, detachering, zzp, payroll enzovoort). Boven de 30 jaar heeft zelfs meer dan 90% de voorkeur voor een vaste baan. Niks flex dus!

Sociaal beleid is impliciet de taak van de OR

De OR heeft de taak de onderneming te ondersteunen in al haar doelstellingen. Bedrijven die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, zullen er uiteindelijk bekaaid vanaf komen. Aan de ondernemingsraad de schone taak om bedrijven te wijzen op het belang van een fijne werkomgeving waarin mensen zich duurzaam willen verbinden aan de organisatie.

Wat kan een OR doen

Wijs jouw organisatie op het belang van moderne arbeidsvoorwaarden. Daarmee bedoel ik arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden waarin onder meer het accent ligt op zelfstandigheid in functioneren en waarin het bedrijf bijdraagt in persoonlijke ontwikkeling. De OR moet de bestuurder constant aansporen om hierin te blijven investeren en aandacht te schenken aan goede communicatie en werkverhoudingen. Deze zijn essentieel voor een duurzaam en vitaal bedrijf. Zeker nu de uitwerking van cao’s steeds vaker op het bordje van de OR terecht komt.

Antoon van Baal
Laat je niet ontmoedigen door de beslissingen van dit werkgeverskabinet en zet je met jouw OR in voor betere arbeidsvoorwaarden.
×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.