Wijziging in Wet Ondernemingsraad beloningsverschillen

25 oktober 2016

Een wijziging in de Wet Ondernemingsraad moet ervoor zorgen dat ondernemingsraden de beloningsverschillen vaker aankaarten. Wat houdt het voorstel in?

Verhelpt een wijziging in de Wet Ondernemingsraad beloningsverschillen?

Beloningsverschillen binnen ondernemingsraden en bestuurders zijn vaak een heikel punt. Ze kunnen de arbeidsverhoudingen en het doel van de OR in de weg zitten. Volgens de regering worden inkomensverschillen te vaak in de doofpot gestopt. Een wetswijziging van Minister Asscher verplicht ondernemingsraden jaarlijks een gesprek te voeren over de ontwikkelingen van de beloningsverhoudingen en moet hier verandering in brengen.  

Bekend maar onbesproken

De aanleiding van deze bemoeienis uit Den Haag is een onderzoek van Stichting MNO. Hieruit blijkt dat tweederde van de OR-leden elk jaar op de hoogte wordt gesteld over beloning, arbeidsvoorwaarden en afspraken van verschillende groepen werknemers in het bedrijf. Waar het fout gaat, is dat maar een op de vijf leden hierover discussieert met het bestuur.

Een te hoge drempel

En dat is veel te weinig, zeker met het oog op het feit dat (stijgende) beloningen van bestuurders vaak leiden tot onvrede op zowel maatschappelijk als politiek vlak. De reden dat er zo weinig over dit onderwerp wordt gesproken, ligt volgens Asscher bij de hiërarchische verhouding tussen bestuurders van het bedrijf en de OR. Hierdoor is het aankaarten van deze kwestie vaak een te grote stap voor de ondernemingsraad.

De juiste cijfers vormen de fundering

De regering wil met het wetsvoorstel overleggen, het uitwisselen van argumenten, het meten van doelstellingen binnen een maatschappelijk referentiekader gericht op langere termijn en duurzaamheidsaspecten bevorderen.

Verplicht de doofpot openen

Het wetsvoorstel is van toepassing op OR’s met honderd of meer leden. Wanneer het voorstel wordt aangenomen, zijn deze verplicht minimaal een keer per jaar in een overlegvergadering de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken te bespreken. Ook wordt de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen per werknemersgroep met zicht op het jaar daarvoor besproken.  

Het vergroten van de bewustwording

Hoewel de Eerste en Tweede kamer zich al langer bezig houden met de terugkerende maatschappelijke en politieke ophef over de beloningen van bestuurders, willen zij graag de bewustwording ook binnen sectoren en bedrijven vergroten.

Duurzaamheid als beloningscriterium

Beloningen in het bedrijfsleven zijn voornamelijk gebaseerd op de grootte van de onderneming, hoe winstgevend deze is en de aandelenkoers. De discussie die hierover speelt, is voornamelijk gericht op het aanwakkeren van duurzaamheid als beloningscriterium. Dit houdt in dat het beloningsbeleid voornamelijk gericht is op de lange termijn en dat er zowel intern als extern evenwichtige verhoudingen zijn.

Kritiek van de Raad van State

Het wetsvoorstel van Asscher valt niet bij iedereen in goede aarde. De Raad van State uit kritiek. Er zijn onduidelijkheden over wat onevenredige beloningsverschillen zijn en de minister geeft volgens hen onvoldoende uitleg over in hoeverre deze verschillende arbeidsverhoudingen gevaar brengen. Daarnaast zijn ondernemers volgens de Raad van State al verplicht om de beloningen te bespreken tijdens OR-vergaderingen. De Raad betwijfelt of OR-leden door deze wetswijzigingen ook eerder de bestuursbeloningen aankaarten.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.