Wijzigingen WOR en Arbowet voorlopig uitgesteld

15 februari 2016

Het kabinet stelt de invoering van de wijzigingen van de Arbowet en de WOR voorlopig uit naar 1 januari 2017. Wijzigingen WOR: lees wat er wordt uitgesteld.

Wijzigingen WOR en Arbowet voorlopig uitgesteld   

 

Het kabinet stelt de invoering van wijzigingen Arbowet en de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voorlopig uit. De inwerkingtreding van de regeling topbeloningen en de vernieuwde Arbowet op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg is verplaatst naar 1 januari 2017.  De wijziging van de WOR waarbij het instemmingsrecht van de OR bij pensioenregeling wordt uitgebreid, staat nog wel gepland om in werking te treden op 1 juli 2016.

Regeling van topbeloningen

Het geplande nieuwe WOR voorstel beschrijft dat een bestuurder de ondernemingsraad minimaal eens per jaar moet informeren over ‘de hoogte en de inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Dit geldt per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen, inclusief het bestuur.’ Daarmee krijgt de OR meer bevoegdheden om het gesprek met de werkgever aan te gaan over de gewenste beloningsverhoudingen binnen de organisatie. Daarnaast wordt door deze wetswijziging de verhouding tussen de hoogst en laagst betaalde werknemer binnen een bedrijf transparanter.

Instemmingsrecht bedrijfsgezondheidszorg

Advies van de SER over arbeidsgerelateerde zorg vormt de aanleiding voor een wijziging in de Arbowet. De invoering van het wetsvoorstel moet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening vergroten. Het voorstel houdt in dat er een second opinion van een tweede, onafhankelijke, bedrijfsarts komt en dat de rollen van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker worden versterkt. De OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.