Susanty NapSusanty Nap

Het centrale thema in het werk van Susanty is bijdragen aan ontwikkeling. Dit betreft niet alleen haar bijdrage aan de vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en HRM, maar ook de ontwikkeling van de ondernemingsraad en medezeggenschapsprofessionals.

HR- en organisatievraagstukken

Op het gebied van organisatieontwikkeling begeleidt Susanty ondernemingsraden bij adviestrajecten over onder meer reorganisaties, samenwerkingsverbanden, verandermanagement en strategisch HR-beleid. In adviestrajecten komt het geregeld voor dat zij in samenwerking met de ondernemingsraad “achterban-bijeenkomsten” houdt of werkbijeenkomsten organiseert. Zo komt de ondernemingsraad in korte tijd tot een weloverwogen besluit.

Medezeggenschapsprofessionals

Vanuit haar interesse in de ontwikkeling van mensen coacht Susanty medezeggenschapsprofessionals bij de versterking van hun rol en persoonlijke effectiviteit. Zo kunnen zij medezeggenschap naar een hoger niveau te tillen. Daarbij gaat Susanty uit van hun rol, organisatiecontext, individuele talenten, competenties en ervaringen. Voorzitters, secretarissen, ambtelijk secretarissen en adviseurs medezeggenschap kennen inmiddels de weg naar de individuele coaching en maatwerk trainingsprogramma’s van Susanty.

Ruime expertise

Susanty Nap heeft ruime expertise van medezeggenschap. Ze publiceerde in het verleden onder meer over competentieontwikkeling in het OR-werk, het beoordelen en waarderen van OR-leden en vernieuwende medezeggenschap.

Ik geloof in de kracht van het individu, de invloed ervan op het functioneren van de OR in zijn geheel en hoe zich dat bijvoorbeeld uit in het gesprek met de bestuurder.
Susanty Nap
Susanty Nap

Benieuwd naar de samenwerking met Susanty?

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.