Home > Referenties > ACES Direct

Hoe medezeggenschap werkt voor ACES Direct

IT-bedrijf ACES Direct wilde graag aan medezeggenschap doen. Maar toen HR-manager Moniek van Beckhoven het oerwoud aan regels in de WOR zag, schrok ze. “Gelukkig maakte MZ Services het heel simpel. Wij vertelden hoe we een OR het liefst zagen en zij hielden in de gaten of we binnen de kaders van de wet bleven. Ze dachten echt vanuit ondernemersperspectief met ons mee.”

Medezeggenschap vanuit de organisatie

“MZ Services’ visie op medezeggenschap sprak ons aan. Zij keken bij het opzetten van de OR goed naar de beste fit voor ons bedrijf. Ik vond het heel fijn dat ze persoonlijk langskwamen om in te zoomen op onze organisatie en identiteit. Ze stelden vragen over onze cultuur, wensen en visie op de rol van de medewerker ten opzichte van het management.”

Op advies van MZ Services waren we van meet af aan transparant en maakten we goede afspraken met medewerkers. Daar plukken we nu de vruchten van.
HR-manager Moniek van Beckhoven

ACES Direct verkende meerdere varianten van medezeggenschap. Moniek: “We overwogen bijvoorbeeld de sociocratische kringmethode en gingen daarover met andere bedrijven in gesprek. Hieruit bleek dat medewerkers bij deze methode mee kunnen praten tot microniveau. Het gaat ons te ver om met iedereen te debatteren over de kleur en vorm van prullenbakken.”

Het hoofddoel van de OR van ACES Direct

“Wij hebben geen OR omdat het moet, maar omdat we allemaal enthousiast zijn om de organisatie vooruit te helpen”, vertelt Moniek. “Het management en de ondernemingsraad zijn gesprekspartners met hetzelfde doel: nog beter en nog succesvoller te worden dan we al zijn. De OR helpt ons om de motor flink te laten draaien.”

Bij MZ Services is de wet niet leidend, maar ondersteunend aan de manier waarop wij invulling geven aan de OR. – HR-manager Moniek van Beckhoven

Praktische handvatten

“Het was voor ons de eerste keer dat we OR-verkiezingen hielden en we stuitten op veel praktische vragen. Hier hielp MZ Services ons mee. Van wat er handig is om in een kandidaatprofiel te zetten tot aan een voorbeeldbrief om te versturen naar de vakbonden: ze zorgden dat wij in de voorbereiding niets over het hoofd zagen en nog steeds kunnen we op verzoek bij ze terecht voor advies.”

Ik ben als HR-Manager blij dat we veel zaken met de OR bespreken. Zij kijken kritisch en brengen ons op creatieve ideeën. – HR-manager Moniek van Beckhoven

De rol van de OR

De OR denkt niet over alle besluiten van ACES Direct mee. “Soms moet het management gewoon knopen doorhakken. Charlotte gaf ons mee dat we hierover vooral in gesprek moeten gaan met de OR. Zo is voor beide partijen duidelijk wat de verwachtingen zijn. En als we de OR wel om advies vragen en zij akkoord gaan, weet ik meteen dat er draagvlak is binnen de organisatie. Dat werkt enorm fijn.”

MZ Services denkt graag mee over het inrichten van medezeggenschap in jouw organisatie.

×

Open inschrijving

MZ Services organiseert verschillende trainingen gebaseerd op open inschrijving. Dit is ideaal als slechts één of enkele OR-leden een training willen volgen. Bekijk onze trainingen hier.